Werkzaamheden Airpark Budel

Werkzaamheden Airpark Budel

Dit item is verlopen op 30-09-2019.

De Nederlandse Gasunie is begin augustus gestart met de verlegging van de gasleiding voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Airpark in Budel. Voor het grootste gedeelte van de werkzaamheden voor de verlegging op het braakliggend perceel aan de Randweg-Zuid valt er geen verkeershinder te verwachten. Echter, de gasleiding onder de zandweg tussen de Ant. Fokkerstraat en de Heikantstraat wordt ook vernieuwd. Hiervoor wordt de zandweg op een nog vast te stellen dag gedurende één dag afgesloten voor verkeer.

Lees meer