Wegwerkzaamheden Oude Boom in Maarheeze

Wegwerkzaamheden Oude Boom in Maarheeze

Dit item is verlopen op 17-10-2016.

In week 35 (de week van 29 augustus) start aannemer Kuppens Infra uit Budel met de herinrichting van de Oude Boom in Maarheeze, deze herinrichting zal ongeveer zes weken duren.

Openbare ruimte rondom St. Josephschool aan Oude Boom

De St. Josephschool in Maarheeze, gelegen aan de Oude Boom, wordt op dit moment heringericht. Naast de herinrichting van het gebouw, bekijkt de stichting die hiervoor het initiatief heeft genomen, samen met de gemeente naar de openbare ruimte rondom het gebouw. In overleg met de direct omwonenden is de herinrichting van de Oude Boom uitgewerkt, waarbij vooral de parkeervoorziening wordt uitgebreid. Tegelijk wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om het voormalige schoolgebouw en de openbare ruimte af te koppelen zodat regenwater niet meer via het riool wordt afgevoerd maar door een infiltratievoorziening in de bodem wordt opgenomen.

Project herinrichting St. Josephschool 

De St. Josephschool (“Onze School”) is een laagdrempelig multifunctioneel maatschappelijk ontmoetingspunt voor alle burgers van Maarheeze, als aanvulling op De Smeltkroes. De voormalige aula wordt het hart van Onze School. Hier is het nieuwe ouderenhome en de huiskamer. In de overige lokalen worden activiteiten aangeboden gericht op welzijn en cultuur voor mensen uit alle lagen van de samenleving. Op termijn kunnen ook nog zorgactiviteiten, in de vorm van dagopvang, worden ontplooid.

Meer informatie op deze website: