Rioolvervanging ’t Routje

Rioolvervanging ’t Routje

Dit item is verlopen op 17-07-2019.

De firma Kuppens voert vanaf maandag 3 juni namens de gemeente werkzaamheden uit aan de riolering in ’t Routje in Budel-Dorplein. Oude leidingen worden vervangen en de oude overstort buiten werking gesteld. 

Hiervoor zal de rijbaan tijdelijk afgesloten zijn tussen huisnummer 15 en het kruispunt met de Sint Paulusstraat. Met bebording stellen we een omleiding in. Omwonenden worden apart via een bewonersbrief geïnformeerd.

Voor aanvullende informatie of vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de firma Kuppens, dhr. Barry Kennis via 0495-491281 of per e-mail: b.kennis@kuppensbudel.nl.