Onderhoud Koenraadtweg – Hugten – Hugterweg

Onderhoud Koenraadtweg – Hugten – Hugterweg

Dit item is verlopen op 30-04-2020.

Eind januari 2020 zijn de aanwonenden van de Koenraadtweg, Hugten en Hugterweg geïnformeerd over de onderhoudswerkzaamheden die in het najaar van 2020 plaats gaan vinden. Op 22 januari vond een inloopavond plaats waar men opmerkingen kon geven op het gepresenteerde ontwerp. Deze opmerkingen zijn verwerkt in de nieuwe ontwerpen (zie hieronder). Mocht u vragen of opmerkingen hebben op de ontwerpen dan kunt u contact opnemen met Ton Baetsen (t.baetsen@cranendonck.nl ) of Jozef van Asten (j.vanasten@cranendonck.nl).

De volgende stap in het project is de aanbesteding van de werkzaamheden. Dit gebeurt in april en mei zodat we in het najaar kunnen starten met de werkzaamheden. De gemeente zal de exacte planning en de consequenties voor de aanwonenden en weggebruikers communiceren wanneer de exacte planning bekend is.