Onderhoud fietspaden Geuzendijk Budel

Onderhoud fietspaden Geuzendijk Budel

Dit item is verlopen op 25-05-2018.

Aan beide fietspaden langs de Geuzendijk, de fietspaden tussen de Randweg – Oost in Budel en de provinciegrens bij Weert, wordt vanaf maandag 9 april onderhoud verricht. Afhankelijk van de weersomstandigheden nemen de werkzaamheden ongeveer 8 weken in beslag.

Planning

Vanaf  9 april wordt er onderhoud verricht aan het vrij liggende fietspad vanaf de rotonde Randweg - Oost in Budel, richting Weert. Na afronding van dit fietspad wordt gestart met het fietspad aan de andere zijde van de rijbaan; het fietspad vanaf de provinciegrens bij Weert richting de rotonde Randweg – Oost in Budel.

Werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden worden de funderingen van de fietspaden verbeterd en het asfalt vernieuwd. De bestaande inritten worden hierna herbestraat en aangepast aan de nieuwe hoogten van de fietspaden. Tijdens de werkzaamheden wordt het fietsverkeer bij Geuzendijk met bebording omgeleid naar het fietspad aan de overzijde van de rijbaan en is hier tijdelijk een fietspad met verkeer in twee richtingen. De oversteekplaats voor de fietsers nabij het Geuzenmonument ter hoogte van de provinciegrens wordt tijdens de avond- en nachturen voor de veiligheid verlicht.