Afsluiting Grootschoterweg voor het doorgaand verkeer

Afsluiting Grootschoterweg voor het doorgaand verkeer

Dit item is verlopen op 10-12-2016.

Van 5 december tot en met 8 december wordt de Grootschoterweg dichtgezet voor het doorgaand verkeer tussen de Parallelweg en de Dwarsstraat. Dit in verband met werkzaamheden aan de riolering. Voor een omleidingsroute wordt gezorgd.

De firma Oomen Leidingtechniek BV is in opdracht van de gemeente Cranendonck gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de riolering. De werkzaamheden betreffen in eerste instantie het reinigen en inspecteren van de riolering. Deze werkzaamheden zijn momenteel afgerond waarna is gestart met de rioolrenovatie. Werkzaamheden bestaan uit het relinen van de riolering ofwel de riolering wordt aan de binnenkant voorzien van een zgn. kousconstructie waarmee de levensduur wordt verlengd.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in de volgende straten: Anjerstraat, Bergstraat, Broekkant, Burg. Van Poppelstraat, Bruine Akkers, Dommelstraat, Grootschoterweg, Heggewikke, Heikant, Hoofdstraat, Kapelstraat, Kerkstraat, Looierijstraat, Rembrandtlaan, Sepulchrestraat, St. Cornelisplein en de Treurenburgstraat.

Voor de werkzaamheden aan de Grootschoterweg, Broekkant, Kerkstraat en Heikant worden de benodigde verkeersmaatregelen toegepast. Aanliggende bewoners en belanghebbenden worden per brief vooraf geïnformeerd.

De firma Oomen tracht ongemakken tot een minimum te beperken.