Wegwerkzaamheden en afzettingen

Wegwerkzaamheden en afzettingen

 • Werkzaamheden Voorterdijk Budel

 • Start werkzaamheden Koenraadtweg-Hugten-Hugterweg

 • Wegwerkzaamheden De Neerlanden

 • Onderhoud Koenraadtweg – Hugten – Hugterweg

 • Kolkenreiniging

  Vanaf 4 december 2019 start de gemeente Cranendonck met het reinigen van alle kolken. Kolken zijn de putjes langs de weg die het regenwater afvoeren.

  Reinigen
  Het reinigen bestaat uit het opzuigen van het grove vuil en water uit de kolk. Dit opgezogen mengsel van vuil en water brengt de kolkenzuiger naar de afvalverwerkingsinstallatie waar het verder wordt verwerkt. Wij verzoeken u om bij het parkeren rekening te houden met de kolken onder uw voertuig.

  Ongemak
  Als de kolkenzuiger aan de zijkant van de weg stilstaat en bezig is, kan voor de andere weggebruikers even ruimtegebrek ontstaan. Hiervoor vragen wij uw begrip. Let ook goed op bij het passeren van de kolkenzuiger.

  Planning
  Als de weersomstandigheden het toelaten, nemen de werkzaamheden 5 weken in beslag.De volgende planning wordt onder voorbehoud aangehouden: Budel-Dorplein, Budel-Schoot, Budel, Gastel, Soerendonk, Maarheeze.

  Meer informatie
  Voor vragen over het kolken reinigen kunt u contact opnemen met dhr. R. Kusters van Adriaans BV via telefoonnummer 0492-661747.

 • Asfaltonderhoud St. Lambertusstraat en Damenweg

 • Wegwerkzaamheden De Branten - Beekstraat, Keunenhoek en Burg. van Houtstraat

 • Tijdelijke wegafsluiting Hamonterweg

 • Werkzaamheden Damenweg, De Branten en Beekstraat Soerendonk

 • Werkzaamheden Airpark Budel

 • Wegwerkzaamheden

 • Werkzaamheden Gastelseweg, Dommelstraat en Waalstraat

  Op 11 juni starten werkzaamheden aan de Gastelseweg, Dommelstraat en Waalstraat in Budel. De werkzaamheden bestaan uit:

  • Aanleggen van een blauwe ader waarbij het hemelwater (regenwater) wordt gescheiden en afgekoppeld van het vuile afvalwater dat naar het riool gaat.
  • Inrichten van gebied als 30 km zone waarbij de kruising Waalstraat met de Gastelseweg wordt versmald en een verhoogd kruispunt wordt aangelegd.
  • Opbreken van het wegdek en de bestratingen en vervangen door nieuw materiaal.

  Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd zodat de bereikbaarheid van de woningen zoveel mogelijk is gegarandeerd en het doorgaand verkeer zo weinig mogelijk overlast ondervindt. Er wordt een omleidingsroute ingesteld. Afhankelijk van de weeromstandigheden zijn de werkzaamheden eind september 2019 afgerond.

 • Rioolvervanging ’t Routje

  De firma Kuppens voert vanaf maandag 3 juni namens de gemeente werkzaamheden uit aan de riolering in ’t Routje in Budel-Dorplein. Oude leidingen worden vervangen en de oude overstort buiten werking gesteld. 

  Hiervoor zal de rijbaan tijdelijk afgesloten zijn tussen huisnummer 15 en het kruispunt met de Sint Paulusstraat. Met bebording stellen we een omleiding in. Omwonenden worden apart via een bewonersbrief geïnformeerd.

  Voor aanvullende informatie of vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de firma Kuppens, dhr. Barry Kennis via 0495-491281 of per e-mail: b.kennis@kuppensbudel.nl.

 • Vervangen waterleiding Nieuwstraat/Schutstraatje Budel

 • Wegwerkzaamheden Blake Beemd en 't Winkel

 • Klein asfaltonderhoud

 • Werkzaamheden Bosch en Boschdijk en Klein Schoot

 • Werkzaamheden brug Panweg Maarheeze

 • Rioolrenovatie Budel

 • D’Aasdonken

  Vanaf maandag 8 april 2019 wordt asfaltonderhoud verricht aan de rijbaan van de D’ Aasdonken. Het gedeelte tussen de Grote Bleek in Maarheeze en de Raadbroek nabij de gemeentegrens Heeze-Leende wordt aangepakt. Naar verwachting nemen de werkzaamheden afhankelijk van de weersomstandigheden ongeveer vijf dagen in beslag. Tijdens de werkzaamheden is de rijbaan afgesloten en wordt het verkeer met bebording geregeld.

 • Hoogstraat

  Vanaf maandag 8 april 2019 worden grasbetontegels aangebracht langs de rijbaan van de Hoogstraat. Het betreft het gedeelte tussen de bebouwde komgrens van Gastel en de Zitterd in Soerendonk. De verwachting is dat de werkzaamheden twee weken in beslag nemen. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt met bebordingen omgeleid.

 • Nieuwstraat

  Vanaf maandag 8 april 2019 worden wegwerkzaamheden verricht aan de Nieuwstraat in Budel. Het betreft het gedeelte van de Nieuwstraat tussen de splitsing Willem de Zwijgerstraat – Nieuwstraat en de splitsing Dorpsstraat - Nieuwstraat. Zie bijgevoegd kaartje in de bjilage. Naar verwachting nemen de werkzaamheden afhankelijk van de weersomstandigheden circa één week in beslag. Tijdens de werkzaamheden is bovengenoemd gedeelte van de rijbaan tijdelijk afgesloten en wordt het verkeer met bebordingen omgeleid.

 • Wegwerkzaamheden Grensweg en Gravenkasteel in Gastel

  Vanaf maandag 24 september vinden er werkzaamheden plaats nabij de Grensweg en het Gravenkasteel in Gastel.

 • Wegwerkzaamheden Cranendonck

  In week 36 starten binnen de gemeente Cranendonck op verschillende locaties onderhoud aan de asfaltverhardingen. Woensdag 5 september en donderdag 6 september worden op de volgende asfaltwegen slijtlagen aangebracht:

 • Werkzaamheden Kluisweg en Asbroekweg

  Vanaf maandag 27 augustus 2018 worden grasbetontegels aangebracht langs de rijbaan van de Kluisweg in Gastel. Het gedeelte tussen de bebouwde komgrens van Gastel en de waterloop Strijper - Aa. Vanaf dinsdag 28 augustus worden grasbetontegels aangebracht langs de rijbaan van de Asbroekweg in Budel. Naar verwachting zullen de werkzaamheden ongeveer 2 weken in beslag nemen. Tijdens de werkzaamheden zijn de wegen volledig afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt met bebordingen geregeld.

 • Asfaltonderhoud wegen en voetpaden Cranendonck

 • Werkzaamheden Brabant Water en Enexis in centrum Budel

  Vanaf 28 mei gaat de firma Hurkmans B.V. in opdracht van Brabant Water en Enexis verschillende leidingen vervangen. De werkzaamheden vinden plaats tussen het gebied van de Meidoornstraat en de Jan van Schoonvorststraat.

 • Wegwerkzaamheden asfaltonderhoud

 • Klein asfaltonderhoud wegen

 • Onderhoud bermen en onverharde wegen

 • Onderhoud fietspaden Geuzendijk Budel

 • Van Schaiklaan

 • Molenheide – De Kleine Bruggen

  Vanaf vrijdag 3 november, week 44, wordt er gewerkt aan de Molenheide en De Kleine Bruggen. De rijbaan vanaf het Reepad in Soerendonk tot aan de Moonslaan in Maarheeze wordt vernieuwd. Het oude asfalt wordt gefreesd en er komt een nieuwe asfaltdeklaag op zodat de weg weer jaren mee kan. De werkzaamheden zullen afhankelijk van de weersomstandigheden, naar verwachting ca. 3 weken in beslag nemen. Tegelijkertijd met de asfaltwerkzaamheden zullen de wegen ook ingericht worden als 60 km weg.

 • Uitbreiding parkeerplaats station Maarheeze

 • Sterkselseweg Maarheeze

  Vanaf woensdag 27 september 2017 wordt onderhoud verricht aan de verkeersdrempel op de Sterkselseweg nabij de komgrens van Maarheeze. Tijdens de werkzaamheden wordt de verkeersdrempel opnieuw aangelegd en uitgevoerd in asfaltbeton.

 • Wegwerkzaamheden kruising Damenweg-Goorstraat Soerendonk

 • Wegwerkzaamheden kruising Damenweg-Goorstraat Soerendonk

  Vanaf 17 juli starten de werkzaamheden aan de kruising Damenweg-Goorstraat te Soerendonk. De verwachting is dat de werkzaamheden de hele week duren. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid met bewegwijzering.

 • Grensweg – Dammerstraat

  In het weekend van vrijdag 7 juli tot zondag 9 juli 2017 (week 27) wordt er gewerkt aan de Grensweg en Dammerstraat in Budel. De rijbaan wordt vanaf Hamont (België) tot de Grootschoterweg in Budel vernieuwd. Het oude asfalt wordt gefreesd en er komt een nieuwe asfaltdeklaag op zodat de weg weer jaren mee kan.

 • Molenstraat Budel

  Op maandag 26 en dinsdag 27 juni is er gewerkt aan het asfaltonderhoud op de Molenstraat, het gedeelte tussen de Dorpsstraat en Herenstraat, in Budel. Bij het asfaltonderhoud wordt de rijbaan voorzien van een nieuwe deklaag.

 • Instraat

  In de periode van maandag 26 en dinsdag 27 juni 2017 wordt asfaltonderhoud verricht op de Instraat in Budel. Tijdens de werkzaamheden wordt de rijbaan voorzien van een nieuwe deklaag.

 • ’t Routje

  Op maandag 26 en dinsdag 27 juni wordt asfaltonderhoud verricht op ’t Routje, het gedeelte tussen Stationsweg en het speelveld nabij de  St. Paulusstraat, in Budel – Dorplein. Bij het asfaltonderhoud wordt de rijbaan voorzien van een nieuwe deklaag.

 • Vogelsberg en Schimmelstraat

  Op donderdag 29 en vrijdag 30 juni wordt asfaltonderhoud verricht op de Vogelsberg en Schimmelstraat, het gedeelte tussen de Moonslaan en De Neerlanden, in Maarheeze. Tijdens de werkzaamheden wordt de rijbaan voorzien van een nieuwe deklaag.

 • Grootschoterweg

  Op vrijdag 30 juni wordt asfaltonderhoud uitgevoerd aan de Grootschoterweg, het gedeelte tussen de Nieuwstraat en Midbuulweg, in Budel. Tijdens de werkzaamheden wordt de rijbaan voorzien van een nieuwe deklaag.

 • Wegwerkzaamheden Damenweg 19 juni gaan niet door

  In de Grenskoerier van woensdag 14 juni heeft het volgende bericht gestaan:

  Vanaf maandag 19 juni wordt het kruispunt Damenweg – Goorstraat herstraat. Naar verwachting nemen de werkzaamheden ca. 1 week in beslag. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer met bebordingen omgeleid.

  Deze werkzaamheden gaan niet door in verband met de opbouw van de kermis in Soerendonk op woensdag 21 juni. De werkzaamheden worden op een later moment alsnog uitgevoerd. Een nieuwe datum wordt nog bekendgemaakt. 

 • Rijbaan Cranendonck

  Vanaf woensdag 21 juni worden de bestratingen van de rijbaan Cranendonck, het gedeelte tussen de Van Sevenbornlaan en Schoonvorstlaan, herstraat. Naar verwachting nemen de werkzaamheden ca. 3 weken in beslag. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer met bebordingen lokaal omgeleid rondom het plein aan de Cranendonck. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Molenheide en de Heuvel.

 • Wegafsluiting / Rioleringswerkzaamheden Wolfswinkel

  Vanaf 14 juni tot eind juli is de Wolfswinkel in Budel afgesloten voor het doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via een omleidingsroute.

 • Fietspaden Meemortel en Nieuwedijk

  Op dinsdag 30 mei 2017 wordt asfaltonderhoud verricht op de fietspaden langs de Meemortel en Nieuwedijk in Budel. Tijdens de werkzaamheden worden de gedeelten van de fietspaden met wortelopdruk gerepareerd. Het fietsverkeer wordt met bebordingen geregeld.

 • Dr. Ariënsstraat

  Op woensdag 31 mei 2017 wordt asfaltonderhoud verricht op de Dr. Ariënsstraat, het gedeelte tussen de Taxandrialaan en de Grensweg in Budel. Tijdens de werkzaamheden wordt de rijbaan voorzien van een nieuwe deklaag.

 • Lochterweg en Bresseledijk

  Op woensdag 31 mei 2017 wordt asfaltonderhoud verricht op de Lochterweg in Budel – Schoot en de Bresselsedijk in Budel – Dorplein. Tijdens de werkzaamheden worden de rijbanen op enkele locaties gerepareerd.

 • De Olifant

  Op donderdag 1 juni 2017 wordt asfaltonderhoud verricht op De Olifant in Soerendonk. Bij het asfaltonderhoud wordt de rijbaan voorzien van een nieuwe deklaag.

 • Parallelweg

  Op donderdag 1 juni 2017 wordt asfaltonderhoud verricht op de Parallelweg, het gedeelte tussen de Pastoor Verbakelstraat en de Heuvel in Budel – Schoot. Bij de werkzaamheden wordt het gedeelte van de geasfalteerde rijbaan voorzien van een nieuwe deklaag.

 • Cornelisplein

  Op donderdag 1 juni 2017 wordt op het Cornelisplein, het gedeelte tussen De Dijk en het Gravenkasteel in Gastel asfaltonderhoud uitgevoerd. Bij de werkzaamheden wordt de rijbaan voorzien van een nieuwe deklaag.

 • Fazantlaan en Patrijslaan

  Op vrijdag 2 juni 2017 wordt asfaltonderhoud verricht op de Fazantlaan en Patrijslaan in Budel. Tijdens de werkzaamheden worden de gedeelten van de rijbanen met wortelopdruk gerepareerd.

 • Onderhoud bermen en onverharde wegen Cranendonck

  In de maanden april en mei wordt onderhoud verricht aan de bermen en onverharde wegen van de gemeente Cranendonck. De Beijer Bladel B.V. voert dit onderhoud uit. Tijdens de werkzaamheden worden de bermen en onverharde wegen waar nodig bijgevuld en geëgaliseerd.

 • Groot onderhoud N266 Someren – Nederweert

  De provincie Noord-Brabant  voert van 20 maart tot en met 1 mei 2017 groot onderhoud uit aan de N266, de afslag A67 Someren tot aan de Limburgse grens. Het verkeer wordt omgeleid en het traject is enkele weekenden geheel afgesloten. Meer informatie op www.brabant.nl.

 • Werkzaamheden A2 knooppunt Leenderheide en Weert

  Van 3 tot en met 6 maart 2017 zijn er werkzaamheden aan de A2 tussen knooppunt Leenderheide en Weert. Het verkeer wordt ter plaatste omgeleid. Houdt u rekening met extra reistijd.

 • Afsluiting kruispunt Dorpstraat, Zitterd, Beekstraat, Kruisstraat in Soerendonk

  In januari 2017 vinden er werkzaamheden plaats op het kruispunt Dorpstraat, Zitterd, Beekstraat en Kruisstraat in Soerendonk. De werkzaamheden, waarvoor de afsluiting vereist is, starten op 10 januari 2017 en zijn naar verwachting 7 februari 2017 afgerond.

 • Afsluiting Grootschoterweg voor het doorgaand verkeer

  Van 5 december tot en met 8 december wordt de Grootschoterweg dichtgezet voor het doorgaand verkeer tussen de Parallelweg en de Dwarsstraat. Dit in verband met werkzaamheden aan de riolering. Voor een omleidingsroute wordt gezorgd.

 • Werkzaamheden Havenweg te Budel-Dorplein

  Op 6 december voert de firma Hurkmans in opdracht van Enexis kabelwerkzaamheden uit nabij de Havenweg 3 te Budel-Dorplein. Vanwege de werkzaamheden is er een halve rijbaanafzetting en worden er verkeersregelaars ingezet. De overige werkzaamheden worden uitgevoerd zonder dat het verkeer gehinderd wordt.

 • Wegwerkzaamheden

  Op diverse plekken (in Budel-Dorplein en Budel) werken we vanaf maandag 7 november 2016 aan de weg. 

 • Werkzaamheden spoor Eindhoven-Weert

  Van zaterdag 27 augustus tot en met maandag 29 augustus werkt BAM Infra Rail aan het spoor Eindhoven – Weert. Hierdoor zal de overweg Stationsstraat / Koenraadweg van vrijdag 23.00 uur tot maandag 6.00 uur voor al het verkeer zijn afgesloten.

 • Wegwerkzaamheden Oude Boom in Maarheeze

  In week 35 (de week van 29 augustus) start aannemer Kuppens Infra uit Budel met de herinrichting van de Oude Boom in Maarheeze, deze herinrichting zal ongeveer zes weken duren.

 • Afzettingen in Budel vanwege kermis

  Van zaterdag 27 augustus tot en met woensdag 31 augustus 2016 is het kermis in Budel. Vanwege de opbouwwerkzaamheden van de kermisattracties worden de wegen in het centrum van Budel vanaf woensdag 24 augustus om 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Tijdens de kermisperiode komt de bushalte aan de Deken van Baarsstraat in Budel te vervallen (van woensdag 24 augustus tot en met woensdag 31 augustus). Houd ook rekening met beperkte parkeergelegenheid (zie kaart in uitgebreide nieuwsbericht).

 • Rioolwerkzaamheden Kerkstraat te Budel

  Eind juni zijn vanwege scheuren in het riool aan de Kerkstraat in Budel noodmaatregelen getroffen. Op dinsdag 9 en woensdag 10 augustus wordt het riool definitief gerepareerd.

 • Werkzaamheden vanaf 1 augustus

  Vanaf maandag 1 augustus 2016 plegen we onderhoud aan het asfalt rondom de rotonde Grootschoterweg-Midbuulweg.

 • Wegwerkzaamheden vanaf 25 juli

  Vanaf maandag 25 juli tot en met vrijdag 29 juli 2016 werken we in Cranendonck weer aan de weg. We plegen onderhoud aan het asfalt (wegen en voetpaden), op diverse locaties.

 • Wegwerkzaamheden vanaf 4 juli

  Vanaf maandag 4 juli tot en met woensdag 6 juli verrichten we op diverse locaties binnen de gemeente Cranendonck onderhoud aan de asfaltverhardingen. Houd hier rekening mee bij de volgende wegen en paden:

 • Wegwerkzaamheden Mulkstraat Budel vanaf 28 juni

  Vanaf dinsdag 28 juni verrichten we onderhoud aan de Mulkstraat in Budel. Het gedeelte tussen de Paalstraat en de Heikantstraat is dan afgesloten. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid met bewegwijzering. We verwachten dat de werkzaamheden 4 dagen duren.

 • Omleidingen tijdens carnavalsoptochten

  Binnenkort, van 6-9 februari, viert Cranendonck carnaval. Een paar dagen lang wordt er feest gevierd door de carnavalsvierders. Hoogtepunt hierbij zijn de optochten in de verschillende kernen in onze gemeenten. In verband met de carnavalsoptochten worden diverse wegen in de kernen afgesloten. Welke wegen dit zijn en welke routes de optochten volgen, vind je op www.haalmeeruitdeweg.nl.

 • Wegwerkzaamheden in Gastel op drie plaatsen

  In de week van 23 november zijn er wegwerkzaamheden in Gastel, op drie plaatsen. Tijdens de werkzaamheden zijn de locaties volledig afgesloten voor het doorgaande verkeer. Ter plekke wordt het verkeer omgeleid met bewegwijzering.

 • Wegwerkzaamheden Budel en Gastel

  Vanaf donderdag 26 november zijn er wegwerkzaamheden in Budel en Gastel. Houd rekening met omleidingen.