Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

U vindt hier alle informatie over de verkiezingen op 20 maart overzichtelijk bij elkaar. 

  • De meest recente berichten vindt u hieronder.

  • Aan de rechterzijde kunt u doorklikken naar specifieke onderwerpen. 


De landelijke campagnes voor de Provinciale Staten verkiezingen en de Waterschapsverkiezingen zijn van start gegaan. Kijk op de verschillende webpagina's voor meer informatie en de stemhulp. 

Provinciale Statenverkiezingen

Waterschap De Dommel 

Lijsttrekkers en partijen Waterschap


Tellers en reserve stembureauleden gezocht

Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen. Voor de bezetting van de stembureaus en het tellen van alle stembiljetten zijn veel mensen nodig. De gemeente is daarom op altijd zoek naar nieuwe tellers en reserve stembureauleden.
We streven daarbij naar een goede afspiegeling van onze kiesgerechtigde inwoners. Daarom nodigen we met name jongeren uit om zich aan te melden.

Tellers
Tellers starten vanaf 21.00 uur met het tellen van de stembiljetten. Het tellen neemt ongeveer drie uur in beslag. Van tellers vragen we: een minimale leeftijd van 18 jaar, accuratesse, goed kunnen bewegen en de bereidheid te blijven tot alle stemmen zijn geteld.

Reserve-stembureauleden
Stembureauleden starten vanaf 07.00 uur en werken in een rooster totdat alle stemmen geteld zijn. Om zitting te kunnen nemen op een stembureau is een training via E-learning verplicht. Digitaal vaardig zijn is daarom een vereiste. Vallen er stembureauleden uit, dan bent u inzetbaar in één van de stemlokalen in Cranendonck.

Aanmelden


Wijzigingen stemdistricten in Budel en Maarheeze

In Budel is De Borgh toegevoegd als stembureau en zijn de stemdistricten aangepast. Ook in Maarheeze zijn wijzigingen aangebracht in de stemdistricten om een betere verdeling te krijgen.

Wat betekent dat voor u?
Kiezers in de kernen Budel en Maarheeze kunnen ingedeeld zijn in een ander stemdistrict. Op uw stempas (die u uiterlijk 6 maart ontvangt) vermelden we het stemdistrict waar u bent ingedeeld. U bent niet verplicht uw stem uit te brengen in het stembureau dat op uw stempas wordt genoemd. U mag uw stem uitbrengen in elk stembureau in de gemeente Cranendonck.

Stembureaus
In Budel kunt u stemmen in Basisschool De Triolier, Zorgcentrum Mariënburght, De Borgh en het gemeentehuis. In Maarheeze kunt u stemmen in De Smeltkroes en Zorgcentrum Marishof. In de kernen Budel-Schoot, Budel-Dorplein, Gastel en Soerendonk zijn de stembureaus niet gewijzigd.