Verkiezingen Europees Parlement

Verkiezingen Europees Parlement


Uw stempas!

Deze week (donderdag 2 mei) bezorgt PostNL in Cranendonck de stempassen voor de verkiezingen. De stempassen worden verstuurd in een witte envelop.

Volmacht
Met de stempas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen? Laat dit dan bij volmacht door iemand anders doen of vraag een kiezerspas aan waarmee u in elke Nederlandse gemeente kunt stemmen.

Identiteitsbewijs
Om te stemmen hebt u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs nodig. Vergeet dit niet mee te nemen op 23 mei.


Kunt u niet zelf stemmen? 

Als u zelf niet kunt stemmen op 23 mei, dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen.

  • Iemand mag per verkiezing door maximaal 2 personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt, mag dus in totaal 3 stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor 2 anderen.
  • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont
Uiterlijk 9 mei ontvangt u uw stempas. U vult de achterzijde van uw stempas in. U en de gemachtigde moeten allebei ondertekenen. Geef de gemachtigde altijd een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

Iemand machtigen die in een andere gemeente woont
U stuurt een aanvraag naar de gemeente waar u woont. Maak hiervoor gebruik van het formulier dat u vindt op onze website (verkiezingen, een ander machtigen). Dit kunt u tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing doen. U en de gemachtigde ondertekenen allebei de aanvraag. De gemachtigde krijgt een volmachtbewijs toegestuurd. Uiterste datum voor het verzoekschrift is vrijdag 15 maart 2019 (in de gemeente waar u op maandag 4 februari als kiezer bent geregistreerd).


Op donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. De burgemeester van Cranendonck maakt hierover het volgende bekend:

  • Het is een kiezer toegestaan bij volmacht te stemmen. Dat kan via een:
    • onderhandse volmacht aan iemand in dezelfde gemeente. Dit regelt u door ondertekening van de achterzijde van de stempas;
    • volmachtbewijs voor iemand in hetzelfde kiesgebied. Een schriftelijk verzoek dient u uiterlijk maandag 20 mei in.
  • Het is een kiezer toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Noord Brabant (voor de Provinciale Staten) of het Waterschap. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig die u schriftelijk tot uiterlijk maandag 20 mei kunt aanvragen.