Trainingen voor kinderen

Trainingen voor kinderen

Gemeente Cranendonck biedt trainingen KIES (kinderen in echtscheidingssituaties), sociale vaardigheid en weerbaarheid aan voor jongeren:
 

KIES-training voor kinderen in echtscheidingssituaties

Voor kinderen in het basisonderwijs groep 1 t/m 4 en 4 t/m 8 en voor jongeren in het middelbaar onderwijs is er de mogelijkheid tot deelname aan speel- /praatgroepen. Door middel van spel, creatieve werkvormen en gesprek doorlopen kinderen met leeftijdgenoten een speciaal voor hen ontwikkeld programma over het proces van de scheiding. Kinderen leren beter om te gaan met de soms verwarrende situatie waarin zij verkeren en gevoelens beter te begrijpen en verwerken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Yvonne Aerts
www.kies2coach.nl
email
:
info@kies2coach.nl

Sociale vaardigheid en weerbaarheidstraining (Rots en Water)

De training leert kinderen (basisschool en middelbaar onderwijs) over zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, zelfreflectie, zelfbeheersing, communicatie en grenzen. Het programma heeft een fysieke invalshoek. Met andere woorden: door middel van lichamelijke training leren kinderen zichzelf fysiek en mentaal beter kennen, waardoor ze beter om kunnen gaan met (sociale) situaties en de mensen om hen heen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:                               

Ingrid Meurkens en Lothar Rutten
www.ingrid-meurkens.nl
Email
:
RenW.Cranendonck@gmail.com

Zowel KIES als Rots en Water worden verzorgd door gecertificeerde trainers. Deelname aan de trainingen is kosteloos. Voorwaarde is wel dat de jongere woonachtig is in de gemeente Cranendonck. Voor deelname aan de KIES-training is toestemming nodig van (beide) gezaghebbende ouder(s).