In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 14-0495. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Op 16 december 2015 is de nieuwe website van de gemeente Cranendonck live gegaan. Met deze website voldoen we aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website http://www.cranendonck.nl.

Onderdelen die uitgesloten zijn van deze verklaring:

  • Raadsinformatiesysteem

Uitzonderingen en verbeterpunten

Pdf's: pdf-documenten op cranendonck.nl.

Oorzaak

De Webrichtlijnen stellen zeer hoge eisen aan pdf-bestanden. De gemeente Cranendonck kan niet garanderen dat alle pdf’s op de website aan de Webrichtlijnen voldoen.

Gevolg

Cranendonck.nl meent afwijking van de norm voldoende te hebben opgelost door een goed alternatief aan te bieden.

Alternatieven

Als oplossing voor het probleem hanteert de gemeente Cranendonck een set met minimale eisen voor pdf’s op de website. Uitgangspunt blijft om pdf’s te publiceren die helemaal aan de Webrichtlijnen voldoen. Indien u een pdf aantreft die niet aan de Webrichtlijnen voldoet dan kunt u via het contactformulier een verzoek indienen om de pdf toegankelijk te maken. Geef in het contactformulier duidelijk aan om welke pdf het gaat.

Maatregelen

De gemeente Cranendonck biedt de mogelijkheid om pdf's op verzoek toegankelijk te laten maken.

Planning

De gemeente Cranendonck inventariseert de mogelijkheden om pdf's te laten voldoen aan de Webrichtlijnen.

Onderbouwing bij deze verklaring

Testresultaten

  • 18-12-2014: Handmatige inspectie door derden.

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Inspecties: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan Gemeente Cranendonck:

E-mail: communicatie@cranendonck.nl

Telefoon: 14 0495

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Overzicht websites die onder onze verantwoording vallen:

www.cranendonck.nl