Sport- en beweegvisie

Sport- en beweegvisie

Achtergrond

In de afgelopen periode hebben aanbieders van sport en bewegen en gemeente een visie sport en bewegen opgesteld. In deze visie staat niet alleen beschreven waar we komende jaren naar toe willen en wat we willen bereiken, maar ook hoe we dat willen bereiken. Zo vinden we het bijvoorbeeld belangrijk dat er voldoende en passend aanbod is, dat er ruimte is om inwoners te stimuleren te gaan en blijven sporten. Maar ook is er aandacht voor de samenwerkingen, vrijwilligers, ontwikkeling en combinatie van sporten. 

Op 3 juli 2018 is de startnotitie vastgesteld door de raad. 

Actueel

Op 19 november is er een vervolgbijeenkomst waarbij we de startnotitie samen met sport- en beweegaanbieders, onderwijs en organisaties gerelateerd aan sport en bewegen willen uitwerken. De bijeenkomst vindt plaats om 19.30 uur in De Smeltkroes. Op 9 oktober heeft er al een bijeenkomst plaatsgevonden. 

De agenda van die avond ziet er als volgt uit:

1. Terugblik
a. Wethouder Marcel Lemmen
b. Beweegcoach Pien de Swart
c. Website / App
2. Pitches Verenigingen
a. Hockeyclub Cranendonck
b. ....
c. ....
d. ....
3. Vooruitblik
a. Sporthubs
b. Sportraad
4. Hoe verder?
5. Rondvraag

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Joyce van den Broek, telefoonnummer: 14 0495. 

Documenten en informatie