Glasvezel in het buitengebied van Cranendonck

Glasvezel in het buitengebied van Cranendonck

Start graafwerkzaamheden voor glasvezel buitengebied Cranendonck

Op 15 januari is Glasvezel buitenaf gestart met de graafwerkzaamheden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Cranendonck. De ambassadeurs, waaronder Piet Rooijakkers, Peter Geelen en Rob Meeuwisen, hebben zich samen met wethouder Frans Kuppens lang ingezet voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Ze zijn dan ook erg blij dat de werkzaamheden begonnen zijn en wensen de werklieden veel succes met de aanleg!

Werkzaamheden in de openbare ruimte en op priv├ę terreinen

Het glasvezelnetwerk komt over het algemeen op 40 cm diepte te liggen. Hiervoor worden sleuven gegraven in de berm van de openbare weg en naar de woningen die een glasvezelabonnement hebben afgesloten. De komende maanden zijn graafploegen en boorploegen in de wijken en buurten van het buitengebied aan het werk. De bewoners van de betreffende gebieden worden ongeveer een week voor aanvang per brief geïnformeerd over de werkzaamheden in de buurt. Tijdens de werkzaamheden kan enige overlast ontstaan, doordat er bijvoorbeeld weinig passeerruimte is op de smalle wegen. Deze overlast wordt zo veel als mogelijk beperkt.

Werkzaamheden in de vervuilde grond

In februari is Van Gelder Telecom gestart met de graafwerkzaamheden in de vervuilde grond. Van de 76 kilometer geul die gegraven wordt om het glasvezelnetwerk in Cranendonck aan te leggen, wordt circa 30 kilometer aangelegd door vervuilde grond. De vervuiling ligt verspreid over het gehele aanleggebied. Van Gelder Telecom neemt extra voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van medewerkers en omwonenden te garanderen.

Informatie

Met vragen of opmerkingen over de graafwerkzaamheden contact opnemen met aannemer Van Gelder Telecom: 038 44 31 429, op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur. Voor algemene vragen over de aanleg van glasvezel belt u Glasvezel buitenaf op 088 75 85 800 of kijkt u op www.glasvezelbuitenaf.nl


Meer informatie en eerdere nieuwsberichten

Werkzaamheden in de vervuilde grond

Start graafwerkzaamheden

Stand van zaken bodemonderzoek Cranendonck

Verwachte start aanleg glasvezel in Cranendonck: najaar 2019

Glasvezel buitenaf start met bodemonderzoek in buitengebied Cranendonck

Vertraging bij de aanleg in de gemeente Cranendonck

Glasvezel voor het buitengebied van Cranendonck (vanuit Mabib)