Snel internet (glasvezel)

Snel internet (glasvezel)

Snel internet als basisbehoefte

Snel internet is in de huidige maatschappij een basisbehoefte. De vraag en behoefte neemt in de toekomst alleen maar toe, bijvoorbeeld doordat nieuwe online diensten en toepassingen worden ontwikkeld. De gemeente Cranendonck ziet daarom het belang van de aanleg van glasvezel.

Aanleg van glasvezel in Cranendonck – een totaalbeeld

Bij de aanleg van glasvezel zijn we afhankelijk van commerciële partijen of het ontstaan van coöperaties. Maar waarom dan? Europa ziet glasvezel niet als een zogenaamde Nutsvoorziening (zoals gas, water en licht) en laat de aanleg van glasvezel over aan de (commerciële) markt. Hierdoor kunnen overheidsinstanties glasvezel niet of enkel onder zeer strikte regelgeving doen aanleggen.

Ondanks de afhankelijkheid van commerciële partijen heeft Cranendonck de afgelopen jaren verschillende dingen gedaan om te komen tot 100% glasvezelaanleg in onze gemeente:

  • In 2012 ging de eerste glasvezelkabel in Cranendonck in de grond: het bedrijf Reggefiber besloot tot glasvezelaanleg in de kernen Budel en Maarheeze.
  • Op 3 februari 2015 heeft de gemeenteraad de opdracht gegeven om actief te blijven in het aantrekken van partijen en het zoeken naar oplossingen voor 100% glasvezel te realiseren.
  • Op 4 juni 2015 tekende de gemeente samen met de Coöperatieve Vereniging Cranendonck//NET u.a. een garantstellingsovereenkomst, waarmee de aanleg van glasvezel op de bedrijventerreinen Airpark – Fabrieksstraat, ‘t Rondven en Den Engelsman mogelijk werd gemaakt.
  • Het glasvezelnetwerk van Cranendonck//NET (ontstaan vanuit een ondernemersinitiatief via OCC Cranendonck) was in mei 2016 operationeel.
  • In 2016-2017 heeft de werkgroep kleine kernen, met daarin afgevaardigden van de dorpsraden, het ZLTO en nog enkele geïnteresseerden, zich gebogen over de mogelijkheden van snel internet voor iedereen in Cranendonck. Er zijn businesscases opgesteld, aanbiedende partijen doorgelicht en er is gekeken naar de mogelijkheden om glasvezel zelf aan te leggen. In februari hebben we besloten om eerst te kijken naar het buitengebied. In het buitengebied is de nood hoog, er zijn op dit moment vaak slechte verbindingen.
  • In april 2017 sloot de gemeente Cranendonck samen met zeven gemeenten uit de directe omgeving een samenwerkingsovereenkomst met Mabib BV. Op dit moment wordt door Mabib de vraagbundeling opgestart. Bij een vraagbundeling van 55% wordt nog dit jaar over gegaan tot aanleg van glasvezel in het buitengebied.
  • In 2018 onderzocht Mabib samen met een aantal ambassadeurs uit de gemeente de wenselijkheid van glasvezel in het buitengebied van Cranendonck. De vraagbundeling sloot op meer dan 70%.
  • De aanleg van glasvezel in het buitengebied gaat in 2019 van start.

Meer informatie over glasvezel wordt gegeven per gebied: