Snel internet (glasvezel)

Snel internet (glasvezel)

Snel internet van groot belang

Voor een vitale samenleving vindt de gemeente Cranendonck een goede digitale bereikbaarheid door middel van snel internet van cruciaal belang. Deskundigen geven aan dat de komende jaren de behoefte aan data exponentieel groeit. Bedrijfsvoering, agrarische ontwikkelingen, school en studie, entertainment en de ontwikkeling van zorg op afstand zijn enkele voorbeelden die de noodzaak voor goede digitale bereikbaarheid onderschrijven. Daarom streeft de gemeente Cranendonck er naar dat overal de mogelijkheid bestaat om snel internet te krijgen via een glasvezelverbinding. 

Geen nutsvoorziening

Voor de realisatie van glasvezel zijn de gemeente en haar inwoners afhankelijk van marktpartijen of het ontstaan van coöperaties. Maar waarom dan? Glasvezel is geen zogenaamde nutsvoorziening (zoals water, elektriciteit en riolering). Wetgeving schrijft voor dat de aanleg van glasvezel geen taak is van de overheid en laat dit over aan de (commerciële) markt. De gemeente mag glasvezel dus niet zelf aanleggen en kan de aanleg ervan niet afdwingen.

Aanleg van glasvezel in Cranendonck – een totaalbeeld

Ondanks de afhankelijkheid van commerciële partijen heeft Cranendonck de afgelopen jaren verschillende dingen gedaan om te komen tot 100% glasvezelaanleg in onze gemeente:

 • In 2012 ging de eerste glasvezelkabel in Cranendonck in de grond: het bedrijf Reggefiber besloot tot glasvezelaanleg in de kernen Budel en Maarheeze.
 • Op 3 februari 2015 heeft de gemeenteraad de opdracht gegeven om actief te blijven in het aantrekken van partijen en het zoeken naar oplossingen voor 100% glasvezel te realiseren.
 • Op 4 juni 2015 tekende de gemeente samen met de Coöperatieve Vereniging Cranendonck//NET u.a. een garantstellingsovereenkomst, waarmee de aanleg van glasvezel op de bedrijventerreinen Airpark – Fabrieksstraat, ‘t Rondven en Den Engelsman mogelijk werd gemaakt.
 • Het glasvezelnetwerk van Cranendonck//NET (ontstaan vanuit een ondernemersinitiatief via OCC Cranendonck) was in mei 2016 operationeel.
 • In 2016-2017 heeft de werkgroep kleine kernen, met daarin afgevaardigden van de dorpsraden, het ZLTO en nog enkele geïnteresseerden, zich gebogen over de mogelijkheden van snel internet voor iedereen in Cranendonck. Er zijn businesscases opgesteld, aanbiedende partijen doorgelicht en er is gekeken naar de mogelijkheden om glasvezel zelf aan te leggen. In februari hebben we besloten om eerst te kijken naar het buitengebied. In het buitengebied is de nood hoog, er zijn op dit moment vaak slechte verbindingen.
 • In april 2017 sloot de gemeente Cranendonck samen met zeven gemeenten uit de directe omgeving een samenwerkingsovereenkomst met Mabib BV. Bij een vraagbundeling van 55% wordt over gegaan tot aanleg van glasvezel in het buitengebied.
 • In 2018 onderzocht Mabib samen met een aantal ambassadeurs uit de gemeente de wenselijkheid van glasvezel in het buitengebied van Cranendonck. De vraagbundeling sloot op meer dan 70%.
 • In 2018 ging Mabib over in Glasvezel Buitenaf.
 • In 2019 begonnen de voorbereidende werkzaamheden inclusief een bodemonderzoek over het gehele tracé van meer dan 100 km.
 • 13 januari 2020 zijn Glasvezel Buitenaf en aannemer Van Gelder Telecom gestart met de graafwerkzaamheden voor de aanleg van het glasvezel netwerk in het buitengebied van Cranendonck.
 • 13 februari 2020 informatieavond Glasvezel buitenaf inzake bouw glasvezelnetwerk.
 • 17 februari 2020 Werkzaamheden in de vervuilde grond zijn gestart.

Meer informatie over glasvezel wordt gegeven per gebied: