Projecten en plannen

Projecten en plannen

Cranendonck combineert een landelijke en groene omgeving met goede voorzieningen. En dat moet zo blijven. In het visiedocument Visie Cranendonck 2009-2024 lees je over de koers die de gemeenteraad heeft vastgesteld en die breed wordt gedragen. De doelen zijn ingedeeld in gebieden:

  • Wonen + leven
  • Economie + ondernemen
  • Recreatie + toerisme
  • Sociaal domein

Een visie, en dan?

Hoe overzichtelijk ook, we realiseren ons dat een visiedocument alleen de grote lijnen aangeeft. Zo schrijven we bijvoorbeeld dat het voorzieningenniveau in alle kernen op peil moet blijven, dat we de sociale cohesie willen versterken en dat we basis-scholen in de kernen willen behouden. Maar hoe maken we dit nu concreet? Hoe werken we eraan om die doelstellingen te bereiken? Doormiddel van een aantal concrete projecten aan de linkerzijde van deze pagina laten we zien hoe we dit doen.

Gerealiseerde projecten

Het visiedocument stelden we in 2009 op. Hier lees je welke projecten tot aan 2013 gerealiseerd zijn!