Zo werken wij

Zo werken wij

 • Wat is het?

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

  Contactverzoek

 • Hoe werkt het?

  U neemt contact op met het Sociaal Team van de gemeente en doet hier melding van uw probleem.

  Onderzoek

  Naar aanleiding van uw melding en eventueel uw persoonlijk plan gaat de gemeente onderzoek doen. De gemeente onderzoekt of u ook echt beperkingen hebt en kijkt ook of anderen in uw sociale netwerk, bijvoorbeeld uw familie, vrienden en bekenden u misschien kunnen helpen. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene voorziening of voorliggende oplossing. Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente u individuele hulp geven. Tijdens dit onderzoek wordt ook duidelijk of u voor de eventuele voorziening een bijdrage in de kosten moet betalen.

  Als het onderzoek klaar is geeft de gemeente de uitkomsten van het onderzoek en de mogelijke oplossingen schriftelijk aan u door. Als hieruit blijkt dat er geen andere mogelijkheden zijn dan het aanvragen van een voorziening, kunt u een aanvraag doen. U kunt ook een aanvraag indienen wanneer u het niet eens bent met de andere mogelijkheden die de gemeente u biedt. U mag, na het onderzoek, dus altijd een aanvraag doen.

 • Wat moet ik doen?

  • U neemt contact op met het Sociaal Team van de gemeente via het contactformulier. Dat gaat snel en eenvoudig.

  Contactverzoek

  • U maakt melding van uw probleem en geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.
  • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie. We kijken samen naar een passende oplossing voor uw probleem.

  Het Sociaal Team is iedere werkdag ook telefonisch te bereiken van 09.30 tot 12.30 uur via het telefoonnummer 14 0495. 

 • Hoe lang duurt het?

  Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. Deze termijn kan in overleg met de cliƫnt verlengd worden, bijvoorbeeld als er een advies nodig is van externe instanties. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.

 • Aanvullende informatie

 • Zie ook

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.