WOZ-waarde

WOZ-waarde

 • Wat is het?

  De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken (WOZ)' genoemd, de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen. Ook de heffingen van het Rijk en waterschap worden berekend met de WOZ-waarde.

 • Hoe werkt het?

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
  • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
  • Eén of een aantal woningen wordt beoordeeld. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
 • Wat moet ik doen?

  De WOZ-waarde staat op de aanslag OZB die u elk jaar krijgt. Wilt u controleren hoe de waarde bepaald is? Bekijk dan het taxatieverslag. 

  Taxatieverslag

  • woning: op www.mijnoverheid.nl kunt u uw gegevens en het taxatieverslag van uw woning inzien. Log in met DigiD van degene op wiens naam de aanslag/beschikking staat. Kijk daarna onder het kopje 'persoonlijke gegevens'.
  • woning: u kunt ook met WOZ-portaal raadplegen.
  • niet-woning; een taxatieverslag van niet-woningen kunt u bij de gemeente aanvragen. Het taxatieverslag sturen we u dan via e-mail toe. 

  WOZ waarde openbaar

  De gemeente Cranendonck is aangesloten op het WOZ-waardeloket. U kunt daar de WOZ-waarde van een willekeurige woning in Cranendonck opvragen. Het aantal raadplegingen is beperkt. 

  Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde openbaar is. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals: 'wie is de eigenaar' of 'wat is de verkoopprijs', zijn niet openbaar. Ook worden de taxatieverslagen niet openbaar. Daarnaast gaat het voorlopig alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken.

 • Aanvullende informatie

  Wat houdt de WOZ-waarde in?

  De WOZ-waarde van de woning is de waarde die de woning zou hebben als deze op de waardepeildatum verkocht zou zijn. Vanzelfsprekend worden niet alle woningen op de waardepeildatum verkocht. Hoe kan een gemeente dan toch de waarde van alle woningen bepalen?

  Bepaling WOZ-waarde

  1. De meeste gemeenten huren voor de waardebepaling een taxatiebureau in. Sommige gemeenten voeren de taxaties zelf uit. 
  2. Eerst volgt een inventarisatie van de woningen. Hierbij wordt bepaald wat de grondoppervlakte is van het perceel, wat de inhoud van de woning is en of er nog andere bouwsels zoals een garage of een schuur zijn.
  3. Omdat het niet mogelijk is om alle woningen afzonderlijk te taxeren, worden de woningen in groepen ingedeeld. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Dit hoeven geen identieke woningen te zijn maar het zijn woningen die qua ligging, bouw, onderhoudstoestand en dergelijke op elkaar lijken.
  4. Vervolgens wordt één of een aantal woningen in zo'n groep getaxeerd. De getaxeerde woning(en) wordt een referentiewoning genoemd. Deze woning is het vergelijkingsobject voor de andere woningen in de groep.

  Als u in de loop van een WOZ-tijdvak een woning gaat bewonen (als eigenaar), ontvangt u niet automatisch een aanslag/beschikking of een taxatieverslag. U kunt voor het lopende belastingjaar een 'beschikking op verzoek' aanvragen. In het nieuwe belastingjaar ontvangt u wel automatisch de aanslag/beschikking.

  Waarderingskamer

  De Waarderingskamer controleert en beoordeelt gemeenten op de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ). U vindt de informatie op de site van Waarderingskamer

 • Zie ook

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heb je een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heb je een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.