WOZ-waarde, bezwaar maken

WOZ-waarde, bezwaar maken

 • Wat is het?

  De gemeente taxeert de waarde van uw woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond. Dit is de WOZ-waarde. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken.

  Vul eerst een reactieformulier in

  In Cranendonck is het ook mogelijk om eerst (via een reactieformulier) contact te hebben met de taxateur voordat u bezwaar maakt.

  Online regelen

 • Wat moet ik doen?

  Vul eerst een reactieformulier in
  Als u overweegt om bezwaar in te dienen, vul dan eerst het reactieformulier in. Dit formulier is bedoeld om uw argumenten te behandelen zonder dat u een bezwaarschrift schrijft. Een taxateur neemt binnen de bezwaartermijn telefonisch of via e-mail contact met u op. Hij kan uitleggen hoe de waarde is bepaald en verwerkt direct eventuele wijzigingen. Het voordeel hiervan is dat u veel sneller (binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking) een reactie van ons krijgt.

  Bezwaar maken
  Wordt u het met de taxateur niet eens over de WOZ-waarde? Dan kunt u alsnog bezwaar maken tegen de beschikking of de aanslag. Dat kan online als u beschikt over een DigiD of Eherkenning (voor een bedrijf). U kunt ook een papieren versie downloaden (kijk bij de 'downloads').
  Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

  Pro-forma bezwaar en intrekking
  Indien u een reactieformulier invult dan is het mogelijk dat u niet binnen de bezwarentermijn tot overeenstemming komt met de taxateur. Als dat komt omdat de termijn op dat moment kort is, dan raden wij u dan ook aan om ook het pro-forma bezwaar in te vullen. U kunt dan op een later moment het pro-forma bezwaar nader motiveren. Als u wel binnen de termijn tot overeenstemming bent gekomen kunt u met het intrekkings-formulier uw pro-forma bezwaar weer intrekken.

 • Zie ook

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heb je een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heb je een (algemene) vraag? Gebruik hiervoor het webformulier of bel: 14 0495.