WOZ-waarde, bezwaar maken

WOZ-waarde, bezwaar maken

 • Wat is het?

  De gemeente taxeert de waarde van uw woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond. Dit is de WOZ-waarde. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken.

  Vul eerst een reactieformulier in!

  In Cranendonck is het mogelijk om eerst (via een reactieformulier) contact te hebben met de taxateur voordat u bezwaar maakt.

  Online regelen

 • Wat moet ik doen?

  Vul eerst een reactieformulier in!
  Als u overweegt om bezwaar in te dienen, vul dan eerst het reactieformulier in. Dat kan tot en met 11 april 2018. Dit formulier is bedoeld om uw argumenten te behandelen zonder dat u een bezwaarschrift schrijft. Een taxateur neemt binnen de bezwaartermijn telefonisch of via e-mail contact met u op. Hij kan uitleggen hoe de waarde is bepaald en verwerkt direct eventuele wijzigingen. Het voordeel hiervan is dat u veel sneller (binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking) een reactie van ons krijgt. 

  Bezwaar maken
  Wordt u het met de taxateur niet eens over de WOZ-waarde? Dan kunt u alsnog bezwaar maken tegen de beschikking of de aanslag. Dat kan online als u beschikt over een DigiD of Eherkenning (voor een bedrijf). U kunt ook een papieren versie downloaden (kijk bij de 'downloads').
  Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

  Pro-forma bezwaar en intrekking
  Indien u een reactieformulier invult dan is het mogelijk dat u niet binnen de bezwarentermijn tot overeenstemming komt met de taxateur. Als dat komt omdat de termijn op dat moment kort is, dan raden wij u dan ook aan om ook het pro-forma bezwaar in te vullen. U kunt dan op een later moment het pro-forma bezwaar nader motiveren. Als u wel binnen de termijn tot overeenstemming bent gekomen kunt u met het intrekkings-formulier uw pro-forma bezwaar weer intrekken.

 • Zie ook

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heb je een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heb je een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.