Wet Bibob

Wet Bibob

 • Wat is het?

  De Wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) geeft de gemeente de bevoegdheid om de eerlijkheid van bedrijven en personen met wie zij zaken doet te controleren. De gemeente kan een onderzoek doen als een vergunning of subsidie wordt aangevraagd, een vastgoedtransactie met de gemeente wordt aangegaan of in geval van aanbestedingen.

  Beleidsregel Bibob 2017 gemeente Cranendonck

  Op 25 juli 2017 hebben de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) de ‘Beleidsregel Bibob 2017 gemeente Cranendonck’ vastgesteld (zie Downloads). In de beleidsregel is opgenomen in welke situaties de gemeente Cranendonck de Wet Bibob toepast.

  Doel van de Wet Bibob

  Doel van de wet Bibob is om te voorkomen dat de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders criminele activiteiten faciliteren.

 • Hoe werkt het?

  Aanpak

  In geval de Beleidsregel Bibob 2017 van de gemeente Cranendonck van toepassing blijkt te zijn, reikt de gemeente Cranendonck een Bibob-vragenformulier uit. Het Bibob-vragenformulier is onderdeel van de aanvraag. Wanneer u weigert om vragen in het vragenformulier te beantwoorden, kan de gemeente Cranendonck dit aanmerken als ernstig gevaar. Blijkt uit onderzoek dat sprake is van een ernstig gevaar? Dan kan de gemeente de vergunning, subsidie, vastgoedtransactie of opdracht weigeren, intrekken of ontbinden.

  Landelijk Bureau Bibob

  Het Landelijk Bureau Bibob voert op verzoek van de gemeente nader onderzoek uit naar de eerlijkheid van bedrijven en personen en hun zakelijke relaties. U ontvangt schriftelijk bericht wanneer de gemeente het Landelijk Bureau Bibob vraagt om nader onderzoek te verrichten. Opschaling naar het Landelijk Bureau Bibob heeft gevolgen voor de behandelingstermijnen en kan leiden tot het aanleveren van aanvullende gegevens. Het Landelijk Bureau Bibob adviseert de burgemeester of het college. Dit advies kan de volgende drie uitkomsten hebben: geen gevaar, enige mate van gevaar of ernstige mate van gevaar.

  Bezwaar en beroep

  U kunt geen bezwaar indienen tegen een onderzoek of een negatief advies van Bureau Bibob. U kunt wél bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente naar aanleiding van een onderzoek. Ook is het mogelijk om uw aanvraag of offerte in te trekken. Dan laat de gemeente het onderzoek niet uitvoeren.

 • Aanvullende informatie

  Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over Bibob? Raadpleeg de website van het ministerie Justitie en Veiligheid.

  U kunt ook contact opnemen met de Bibob-coördinator van de gemeente Cranendonck. Dit kan per mail via bibob@cranendonck.nl of via het algemene telefoonnummer 14 0495.

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.