Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Waterzorgplicht

Waterzorgplicht

 • Wat is het?

  Het klimaat verandert, zo hebben we te maken met hevigere neerslag die een langere periode aanhoudt.  Om schade van droge periodes te beperken, wateroverlast te voorkomen en onze rivieren schoon te houden is het hemelwaterbeleid opgesteld.

 • Hoe werkt het?

  Het hemelwater dat op eigen terrein valt, kunt u ter plaatse verwerken. Leg uw tuin niet vol met tegels, maar zorg voor gras en perken zodat het regenwater goed weg kan zakken. Tegels voeren water snel af naar lage plekken zoals de straat, maar ook kelders en woonkamers. Dat kan tot wateroverlast in uw woning leiden. Het water dat op uw dak valt en via de regenpijp afvoert naar de riolering, kunt u als eigenaar zelf afkoppelen. Dit water kunt u gebruiken voor de tuin, infiltreren in de bodem of in een sloot brengen. Er zijn diverse, creatieve toepassingen mogelijk. Het handboek “Hemelwaterprojecten” helpt u aan de hand van concrete voorbeelden op weg met dergelijke ideeën. Maar ook u wel tegels in de tuin heeft en toch zelf het hemelwater opvangen dan zijn (ondergrondse) voorzieningen mogelijk.

 • Wat moet ik doen?

  Iedereen heeft de zorg(plicht) om het hemelwater dat op eigen terrein valt in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. Mocht dit niet redelijkerwijs kunnen, kijkt de gemeente welke maatregelen nodig zijn om eventueel wateroverlast te voorkomen.

 • Aanvullende informatie

  Intiatief? Waar rekening mee te houden?

  Bij een verbouwing of een ruimtelijke ontwikkeling is het daarom belangrijk dat rekening wordt gehouden met het hemelwaterbeleid, die in de volgende link […] is terug te lezen. Bij de uitwerking van het wateraspect bij een ruimtelijke ontwikkeling staat in de volgende link [Programma van Eisen – Waterparagraag en voorontwerp] en Programma van Eisen – [Definitief ontwerp en bestek], aan welke eisen voldaan moet worden in het kader van het hemelwaterbeleid.

 • Contact

  Problemen met grondwater?

  De gemeente heeft de loketfunctie voor grondwater. Met meldingen en vragen over grondwater kunt u bij de gemeente terecht. Wij nemen uw vraag in behandeling en zorgen dat u antwoord krijgt. Via de volgende kanalen kunt u ons bereiken: 

  Website: http://www.mijn-melding.nl/cranendonck/melding.php

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft ueen opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.