Vraag over bouwen en bestemmingsplannen

Vraag over bouwen en bestemmingsplannen

 • Wat is het?

  U heeft bouwplannen en wilt graag meer informatie?

  Een goede voorbereiding van bouwvragen maakt het mogelijk om een zo volledig mogelijk antwoord te geven. We adviseren u daarom eerst zelf informatie in te winnen. Met deze gegevens kunnen wij u goed informeren. Wij vragen daarmee ook een stukje voorbereiding van uzelf. 

 • Hoe werkt het?

  Welke informatie kunt u zelf inwinnen?

  1. U doet via het 'Omgevingsloket' een vergunningencheck; 
  2. U vindt nadere informatie over vergunningsvrij bouwen in het Besluit omgevingsrecht (Bor). In bijlage 2 vindt u een lijst en voorwaarden van welke activiteiten bouwvergunningvrij zijn. Er zijn twee opties:
   • Bor bijlage 2 Hoofdstuk 2; voor vergunningsvrij bouwen hoeft u GEEN rekening te houden met de voorschriften uit het bestemmingsplan 
   • Bor bijlage 2 Hoofdstuk 3; voor vergunningsvrij bouwen moet u WEL rekening houden met de voorschriften uit het bestemmingsplan
  3. Het bestemmingsplan kunt u inzien op de ruimtelijkeplannen.nl. In de voorschriften/regels van het bestemmingsplan ziet u wat er op uw locatie toegestaan is. 

  Nog steeds een vraag?

  Heeft u naar aanleiding van de gevonden informatie nog steeds een vraag? Dien dan uw informatieverzoek schriftelijk in. Dit regelt u eenvoudig online. 

  Houd rekening met een langere reactietijd vanwege de toegenomen drukte bij bouwen. U kunt overwegen zelf een adviseur te benaderen (bouwkundig adviseur, aannemer, architect) om u te helpen. 
  Vanwege de coronamaatregelen en de toegenomen drukte is het momenteel niet mogelijk een informatie-afspraak te maken. 


   

  Online regelen

 • Wat heb ik nodig?

  We hebben in ieder geval de volgende informatie nodig om uw vraag te beantwoorden:

  • Wat gaat u (ver)bouwen?
  • Het adres waar u gaat bouwen
  • Een heldere omschrijving van uw plannen 
  • Tekening of schets met:
   • Afmetingen van het bouwwerk
   • Locatie van het bouwwerk op uw perceel
   • Afstanden tot de erfgrenzen en de bestaande bouwwerken
 • Wat kost het?

  Voor een afspraak bij de afsprakenbalie bent u geen leges verschuldigd.

  Mogelijk heeft u voor uw initiatief een omgevingsvergunning nodig. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning zijn leges verschuldigd. Voor de hoogte van het bedrag verwijzen wij u naar de legesverordening van de gemeente Cranendonck.

 • Zie ook

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.