Verkiezingen, een ander machtigen

Verkiezingen, een ander machtigen

 • Wat is het?

  Als u op 23 mei zelf niet kunt stemmen (bijvoorbeeld vanwege afwezigheid), kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Ook als u vanwege een beperking liever niet zelf naar het stembureau gaat, kunt u iemand machtigen. Dit kan bij alle verkiezingen. 

  Op de website van de Kiesraad leest u meer over 'hulp bij het stemmen' op het stembureau.

 • Hoe werkt het?

  Wanneer u iemand anders machtigt om voor u te stemmen, gelden de volgende regels: 

  • Iemand mag per verkiezing door maximaal 2 personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag dus in totaal 3 stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor 2 anderen. 
  • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.
 • Wat moet ik doen?

  Iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont

  U vult de achterzijde van uw stempas in. U en de gemachtigde moeten allebei ondertekenen. Geef de gemachtigde altijd een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

  Iemand machtigen die in een andere gemeente woont

  U stuurt een aanvraag naar de gemeente waar u woont. Maak hiervoor gebruik van het formulier wat u vindt bij 'downloads'. Dit kunt u tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing doen. U en de gemachtigde moeten de aanvraag allebei ondertekenen. Een schriftelijke volmacht kunt u niet intrekken.
  De gemeente stuurt u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd. De gemachtigde krijgt een volmachtbewijs toegestuurd.

  Uiterste datum verzoekschrift verkiezingen is maandag 20 mei 2019 (in de gemeente waar u op maandag 9 april 2019 als kiezer bent geregistreerd).

 • Wat heb ik nodig?

  Degene die u hebt gemachtigd neemt de volgende zaken mee als hij gaat stemmen: 

  • Een kopie van uw identiteitsbewijs (dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn);
  • Uw ingevulde en ondertekende stempas of een volmachtbewijs. 
 • Aanvullende informatie

  Als u nog geen stempas hebt ontvangen of u bent uw pas kwijt, kunt u een stempas aanvragen bij de gemeente. Dit kunt u persoonlijk doen tot 1 dag voor de verkiezingen voor 12.00 uur ‘s middags.  

  Als u de stempas schriftelijk aanvraagt, moet uw aanvraag uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag ontvangen zijn door de gemeente.

 • Zie ook

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.