Verkeersonveilige situatie melden

Verkeersonveilige situatie melden

 • Wat is het?

  Om de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom te vergroten, zijn er 30 km/u-gebieden. Drempels, versmallingen en smalle rijbanen moeten het verkeer afremmen. Het gaat vooral om woonwijken, winkelstraten, scholen en andere plaatsen waar veel voetgangers, fietsers en spelende kinderen komen.

  Meld het bij de gemeente als u een onveilige verkeerssituatie ziet.

 • Wat moet ik doen?

  U meldt bij de gemeente dat u een bepaalde verkeerssituatie niet veilig vindt. Geef daarbij de volgende informatie:

  • precieze locatie
  • reden van uw melding

  Vindt u dat de gemeente uw straat of wijk als 30 km/u-gebied moet aanwijzen? Dan kunt u dit het beste samen met uw buren vragen aan de gemeente.

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heb je een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heb je een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.