Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

 • Wat is het?

  • Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen.
  • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.
  • Doe dit niet eerder dan 4 weken vóór de verhuisdatum.

  Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, gemeentelijke belastingen of uitkering.

  Naar het buitenland

  Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Kijk bij 'Emigratie doorgeven' wat u moet doen.

  Uit het buitenland

  Verhuist u vanuit het buitenland naar onze gemeente? Kijk bij 'inschrijving bij gemeente vanuit het buitenland' als u al eerder in Nederland woonde. Woonde u nog nooit in Nederland dan kiest u voor 'eerste inschrijving in Nederland'. 

 • Hoe werkt het?

  Iedereen die 16 jaar of ouder is, is verplicht zelf de verhuizing door te geven. Soms moet een ander dit doen:

  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
   • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
   • Echtgenoten of geregistreerde partners
  • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
  • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

  Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

  • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.
 • Wat moet ik doen?

  Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.
  Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Wilt u het eerder doorgeven? Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

  Let op:

  Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

  • Doet u later aangifte? Dan is de datum dat uw de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
  • Hebt u een verhuizing in de toekomst doorgegeven? Dan past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

  U kunt uw verhuizing eenvoudig digitaal doorgeven met uw DigiD. U kunt ook persoonlijk langskomen om uw verhuizing door te geven. Maak hiervoor wel een afspraak.

  Afspraak maken

 • Wat heb ik nodig?

  Online doorgeven

  • U geeft uw verhuizing online door met DigiD. Hebt u nog geen DigiD? Vraag die dan aan via www.digid.nl. U hebt de DigiD inlogcode binnen enkele dagen in huis.

  Persoonlijk doorgeven

  • uw geldige identiteitsbewijs

  Schriftelijk doorgeven

  • het verhuisformulier van de gemeente
  • uw handtekening op het formulier
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 5 werkdagen past de gemeente uw adresgegevens aan.

 • Aanvullende informatie

  Inwoning

  Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook een verklaring van inwoning van de hoofdbewoner in. De hoofbewoner kan de verklaring met een DigiD eenvoudig online doorgeven. Het is ook mogelijk om de verklaring te downloaden en met een kopie van het legitimatiebewijs op te sturen (kijk bij downloads).

  Online regelen

  Andere instanties

  De gemeente verwerkt uw verhuizing in de Basis Registratie Personen (BRP).  Een aantal instanties is wettelijk bevoegd uw gegevens te gebruiken. Deze 'afnemers' van de BRP zijn bijvoorbeeld de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie), het UWV, de Sociale Dienst en de Belastingdienst. Denk ook aan ziekenhuizen, verzekeraars, deurwaarders, pensioenfondsen en de politie.

  Bij een verhuizing stuurt de gemeente uw adreswijziging door naar deze instanties als u tot de doelgroep van de instantie behoort.

  Maar let op!  In sommige gevallen moet u ook zelf de wijziging doorgeven. U moet bijvoorbeeld de SVB ook zelf informeren als de samenstelling van uw huishouden wijzigt.

 • Zie ook

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heb je een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heb je een (algemene) vraag? Gebruik hiervoor het webformulier of bel: 14 0495.