Verenigingen, stimuleringssubsidie

Verenigingen, stimuleringssubsidie

 • Wat is het?

  In het lokale verenigingsleven zijn veel inwoners samen bezig om binnen en rondom de vereniging diverse activiteiten te organiseren. Hiermee kan het verenigingsleven een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de sociale samenhang in de maatschappij. Door het subsidiƫren van organisaties biedt de gemeente ondersteuning aan het lokale verenigingsleven en daarmee indirect ook aan de leefbaarheid. Subsidies worden door de gemeente dus onder meer ingezet om de sociale cohesie en leefbaarheid te versterken. Ook wil de gemeente met de subsidie verenigingen een extra stimulans bieden om uitvoering te kunnen geven aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Centraal daarbij staat participatie: iedereen doet mee.

  Stimuleringssubsidie aanvragen

  Stimuleringssubsidie vaststellen

 • Hoe werkt het?

  Wilt u weten of u in aanmerking komt voor subsidie? Maar dan gebruik van de beslisboom (onder het kopje 'downloads'). Daar vindt u ook de volledige regelgeving en de bijbehorende nadere regels terug.

 • Wat moet ik doen?

  Wilt u een stimuleringssubsidie aanvragen? Maak gebruik van het online aanvraagformulier.

  Vragen of hulp nodig?
  Heeft u hulp nodig bij het invullen of heeft u nog andere vragen, neem dan contact op met de afdeling beleid, team Maatschappij. Neem contact op via dit contactformulier of via 14 0495.

 • Aanvullende informatie

 • Zie ook

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.