Uitrit of inrit aanleggen

Uitrit of inrit aanleggen

 • Wat is het?

  Onder uitrit/inrit (ook wel oprit genoemd) wordt verstaan we een uitgang voor voertuigen van een gebouw of perceel naar een openbare weg of de ingang voor voertuigen vanaf de openbare weg.

  Voor het aanleggen van een inrit zijn in Cranendonck enkele voorwaarden opgesteld. Voldoet u aan de voorwaarden en hebt u een melding gedaan, dan kunt u daarna de inrit aanleggen. Een melding regelt u eenvoudig online.

  Online regelen

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden inrit

  Men mag een inrit aanleggen als:

  • een inrit een maximale breedte heeft van 3 meter (excl. verloopbanden)
  • de aanleg van de inrit deugdelijk door een erkend stratenmakersbedrijf gebeurt
  • door de aanleg van de inrit het verkeer op de weg niet in gevaar gebracht wordt
  • het niet ten koste gaat van een openbare parkeerplaats
  • de inrit niet door het openbaar groen gaat

  Dempen van een sloot? 

  Gaat de inrit over een bestaande sloot? Denk dan ook aan de vergunning van het Waterschap de Dommel. Deze heeft u naast de inrit toestemming van de gemeente Cranendonck ook nodig.

  Toetsing

  Uw aanvraag wordt getoetst aan de hand van bovengenoemde voorwaarden in lijn met de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Cranendonck (zie ook aanvullende informatie).
  Voldoet uw aanvraag aan deze voorwaarden, dan ontvangt u een schriftelijke toestemming voor het aanleggen van de inrit.

 • Wat moet ik doen?

  Melding maken

  Minimaal 4 weken voor het begin van de werkzaamheden meldt u de aanleg van de inrit. Dat kan eenvoudig online. 

  In de melding geeft u aan:

  • wie wil de inrit aanleggen/aanpassen
  • op welk adres de inrit gerealiseerd dient te worden
  • de locatie van de aan te leggen/passen inrit
   Tip: stuur een plattegrond of foto mee, waarop u aangeeft waar de inrit moet komen!
  • de breedte van de aan te leggen/passen inrit (let op: maximaal toegestane breedte is 3 meter!)
  • welk stratenmakersbedrijf de inrit maakt/aanpast
  • een telefoonnummer en e-mailadres voor eventuele vragen

  Na afloop van de werkzaamheden controleert een medewerker van de Gemeente Cranendonck de gemaakte inrit op de aangegeven voorwaarden. Afwijkingen moet u dan alsnog (laten) aanpassen. Het is dus sterk aan te raden te wachten met de aanleg, totdat de gemeente u toestemming heeft verleend!

  Online regelen
   

 • Wat kost het?

  De kosten voor de aanleg van de inrit betaalt u zelf.
  U kunt hiervoor natuurlijk bij meerdere erkende stratenmakersbedrijven een offerte opvragen.

 • Hoe lang duurt het?

  Het toetsen van uw aanvraag kan enige tijd in beslag nemen.
  Zo kan uw aanvraag besproken worden met de afdeling Groenvoorziening of Wegenbeheer.
  Wij streven er echter naar uw aanvraag binnen vier weken schriftelijk te beantwoorden.

 • Aanvullende informatie

  Het aanleggen van een uitrit of een inrit is geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening:
   

  Artikel 2:12 Maken, veranderen van een uitweg 

  • Het is verboden een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg indien:

   1. degene die voornemens is een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg daarvan niet van tevoren melding heeft gedaan aan het college, onder indiening van een situatieschets van de gewenste uitweg en een foto van de bestaande situatie;
   2. het college het maken of veranderen van de uitweg heeft verboden;
  • Het college verbiedt het maken of veranderen van de uitweg indien:

   1. daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;
   2. dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;
   3. het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast;
   4. er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.
  • De uitweg kan worden aangelegd indien het college niet binnen vier weken na ontvangst van de melding heeft beslist dat de gewenste uitweg wordt verboden.
  • Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of het Provinciaal wegenreglement. 
 • Zie ook

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.