Uitrit of inrit aanleggen

Uitrit of inrit aanleggen

 • Wat is het?

  Voor het aanleggen van een inrit zijn in Cranendonck enkele voorwaarden opgesteld. Voldoet u aan de voorwaarden en hebt u een melding gedaan, dan kunt u daarna de inrit aanleggen. 

  Onder uitrit / inrit wordt verstaan we een uitgang voor voertuigen van een gebouw of perceel naar een openbare weg of de ingang voor voertuigen vanaf de openbare weg.

  Online regelen

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden inrit

  Men mag een inrit, na melding, toestemmingsvrij aanleggen als:

  • een inrit in het trottoir een maximale breedte heeft van 3 meter (excl. verloopbanden)
  • de aanleg van de inrit deugdelijk gebeurt
  • door de aanleg van de inrit het verkeer op de weg niet in gevaar gebracht wordt
  • het niet ten koste gaat van een openbare parkeerplaats
  • de inrit niet door het openbaar groen gaat

  Dempen van een sloot? 

  Gaat de inrit over een bestaande sloot? Denk dan ook aan de vergunning van het Waterschap de Dommel. Deze heeft u naast de inrit toestemming van de gemeente Cranendonck ook nodig.

 • Wat moet ik doen?

  Melding maken

  Minimaal 2 weken voor het begin van de werkzaamheden meldt u de aanleg van de inrit. Dat kan eenvoudig online. 

  In de melding geeft u aan:

  • wie wil de inrit aanleggen/aanpassen
  • de locatie van de aan te leggen/passen inrit
  • Welk stratenmakers-bedrijf de inrit maakt/aanpast
  • een telefoonnummer voor eventuele vragen

  Na afloop van de werkzaamheden controleert een medewerker van de Gemeente Cranendonck de gemaakte inrit op de aangegeven voorwaarden. Afwijkingen moet u dan alsnog (laten) aanpassen.

 • Wat kost het?

  De kosten voor de aanleg van de inrit betaalt u zelf. De Gemeente kan voor u een offerte op laten maken. U kunt dan zelf bepalen of u hier gebruik van wilt maken.

 • Aanvullende informatie

  Het aanleggen van een uitrit of een inrit is geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening 
   

  Artikel 2:12 Maken, veranderen van een uitweg 

  • Het is verboden een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg indien:

   1. degene die voornemens is een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg daarvan niet van tevorden melding heeft gedaan aan het college, onder indiening van een situatieschets van de gewenste uitweg en een foto van de bestaande situatie;
   2. het college het maken of veranderen van de uitweg heeft verboden;
  • Het college verbiedt het maken of veranderen van de uitweg indien:

   1. daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;
   2. dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;
   3. het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast;
   4. er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.
  • De uitweg kan worden aangelegd indien het college niet binnen vier weken na ontvangst van de melding heeft beslist dat de gewenste uitweg wordt verboden.
  • Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of het Provinciaal wegenreglement. 
 • Zie ook

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.