Trouwen

Trouwen

 • Wat is het?

  Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u trouwen? Vanaf 1 juli 2016 kunt u uw voorgenomen huwelijk online melden bij de gemeente. U kunt ook persoonlijk langs gaan bij de gemeente waar u gaat trouwen en een melding van uw voorgenomen huwelijk doen.

  Online regelen (partner 1)

  Online regelen (partner 2)

  Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

  In de gemeente Cranendonck worden de huwelijken voltrokken in het kasteeltje Cranendonck en in het gemeentehuis. De trouwzaal in het kasteeltje is onlangs vernieuwd. Naast de twee vaste locaties is het in Cranendonck ook mogelijk om te trouwen op een plek die voor u een bijzondere betekenis heeft. Kijk hiervoor bij 'Huwelijk op andere locatie'.

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden om te kunnen trouwen

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

  Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

 • Wat moet ik doen?

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
  • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

  De melding regelt u eenvoudig online.

  • U bezit de Nederlandse nationaliteit; of u bent een EU-gemeenschapsonderdaan; of u heeft een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd:

  Online regelen (partner 1)

  Online regelen (partner 2)

  • Eén van u bezit niet de Nederlandse nationaliteit; één of beide beschikt niet over een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd of is permanent woonachtig in het buitenland:

  Online regelen - met verblijfsrecht (partner 1)

  Online regelen - met verblijfsrecht (partner 2)

  Van de gemeente ontvangt u een bevestiging van de melding. 

  Schriftelijk/persoonlijk

  U kunt de melding ook schriftelijk doen. De formulieren vindt u bij de 'downloads'.
  Persoonlijk doorgeven kan ook; maak daarvoor wel een afspraak.

  Afspraak maken

  Vanaf 14 december werken wij met een nieuw afsprakensysteem.
  Wilt u vóór 14 december een afspraak inplannen?
  Neem dan deze week telefonisch contact met ons op via 14-0495.

 • Wat heb ik nodig?

  Informeer vooraf bij de gemeente waar u gaat trouwen welke documenten u precies moet meenemen of online moet versturen. Soms heeft de gemeente waar u de melding doet deze documenten al. U hoeft dan niet alle onderstaande documenten zelf mee te nemen of online te versturen:

  • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
  • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen
  • het volledig ingevuld en ondertekend meldingsformulier van uw voorgenomen huwelijk of partnerschap

  In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig:

  U hebt eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap gehad

  • bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)

  U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

  Niet-Nederlanders die in Nederland willen trouwen moeten een Verklaring geen schijnhuwelijk afleggen. Dit kan bij de gemeente waar u wilt trouwen.

  De Verklaring geen schijnhuwelijk is niet nodig, als u:

  • allebei de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;  
  • allebei vreemdeling bent en allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • allebei vreemdeling bent en allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  • een beëindigd buitenlands huwelijk wilt laten registreren

  De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een huwelijk wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor de niet-Nederlander te krijgen.

 • Wat kost het?

  Huwelijk in het kasteeltje

  2018

  maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur

  € 474,25

  weekend, feestdagen en ADV-dagen tussen 09.00 - 16.00 uur

  € 632,25

  Huwelijk in de raadszaal van het gemeentehuis

  maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur

  € 418,45

  weekend, feestdagen en ADV-dagen tussen 09.00 - 16.00 uur

  € 557,90

  Huwelijk op eigen locatie

  maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur

  € 418,45

  weekend, feestdagen en ADV-dagen tussen 09.00 - 16.00 uur

  € 557,90

  Aanwijzing eigen trouwlocatie

  € 246,35

  Huwelijk in een spreekkamer van het gemeentehuis     

  dinsdag om 09.00 uur om 09.30 uur (uitsluitend voor inwoners van de gemeente)

  gratis

  Overige kosten

  Trouwboekje

  €   29,75

  Uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand

  €   13,20


  In het gemeentehuis kunt u alleen pinnen.

 • Aanvullende informatie

  Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken.

  Huwelijksdispensatie

  Als u niet voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap, dan kan de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Eigen BABS

  Het is mogelijk om voor uw huwelijk een andere Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) te benoemen voor één dag. De BABS moet wel in een andere Nederlandse gemeente een geldige benoeming hebben. 
  Neem voor de aanvraag van een benoeming minimaal 3 maanden voor de huwelijksdatum contact met ons op. Wij informeren u dan over alle voorwaarden.

  Gebruik achternaam

  Na het voltrekken van uw huwelijk kunt u kiezen voor wijziging van uw naamgebruik. U regelt dit eenvoudig online.

  Meer informatie 

  • In onze flyers leest u meer over het huwelijk in het kasteeltje Cranendonck of in het gemeentehuis.
  • Het reglement Burgerlijke Stand vindt u bij de lokale regelgeving op Overheid.nl.
  • Ook de notaris kan u meer informatie geven over welke samenlevingsvorm het beste bij u past. Kijk eens op de site zo zijn we niet getrouwd.
  • Op 1 januari 2018 wijzigen de huwelijksvermogensregels. Hiermee neemt Nederland afscheid van de algehele gemeenschap van goederen die in 1838 werd ingevoerd. Kijk onder 'downloads' voor een voorlichtingsfolder. 
 • Zie ook

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft ueen opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.