Trouwen

Trouwen

 • Wat is het?

  Wat leuk dat u gaat trouwen. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente waar u wilt trouwen. Vroeger heette dit 'in ondertrouw gaan'.

  In de gemeente Cranendonck worden de huwelijken voltrokken in het kasteeltje Cranendonck en in het gemeentehuis. De trouwzaal in het kasteeltje is onlangs vernieuwd. Naast de twee vaste locaties is het in Cranendonck ook mogelijk om te trouwen op een plek die voor u een bijzondere betekenis heeft. Kijk hiervoor bij 'Huwelijk op andere locatie'.

  Uw voorgenomen huwelijk meldt u online bij de gemeente. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

  Melding huwelijk of partnerschap

 • Hoe werkt het?

  In de online melding regelt u onder meer:

  • de trouwdatum, locatie en trouwambtenaar
  • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
  • of u een trouwboekje wilt;
  • wat de kosten zijn.

  Belangrijk is dat:

  • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
  • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.
    

  Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

  • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
  • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel
 • Wat moet ik doen?

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. 
  • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

  Trouwen met een niet-Nederlander

  Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

  U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

  • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
  • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.
 • Wat heb ik nodig?

  Er zijn tal van zaken die meewegen in de controle door de gemeente. Bijvoorbeeld als u in het buitenland bent geboren of gewoond heeft. Of als u geen Nederlandse nationaliteit hebt of gescheiden bent in het buitenland. Misschien moeten er zelfs buitenlandse documenten ingeleverd worden. Bel in deze gevallen daarom 6 tot 12 maanden voordat u de melding doet. Dan kunnen wij u tijdig adviseren. 

  Aanvullende documenten

  In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig:

  • U hebt eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap gehad
  • U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

  De 'Verklaring geen schijnhuwelijk' is niet nodig, als u:

  • allebei de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;  
  • allebei vreemdeling bent en allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • allebei vreemdeling bent en allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  • een beëindigd buitenlands huwelijk wilt laten registreren
 • Wat kost het?

  Huwelijk in het kasteeltje

  2022

  maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur

  € 662,80

  weekend, feestdagen en ADV-dagen tussen 09.00 - 16.00 uur

  € 693,85

  Huwelijk in de raadszaal van het gemeentehuis

  maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur

  € 596,30

  weekend, feestdagen en ADV-dagen tussen 09.00 - 16.00 uur

  € 693,85

  Huwelijk op eigen locatie

  maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur

  € 775,75

  weekend, feestdagen en ADV-dagen tussen 09.00 - 16.00 uur

  € 791,65

  Huwelijk in een spreekkamer van het gemeentehuis     

  dinsdag om 09.00 uur om 09.30 uur (uitsluitend voor inwoners van de gemeente)

  gratis

  Overige kosten

  Trouwboekje

  €   34,90

  Uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand

  €   14,30

  In het gemeentehuis kunt u alleen pinnen.

 • Aanvullende informatie

  • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
  • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

  Overige voorwaarden

  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Huwelijksvermogensregels

  Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.

  Eigen BABS

  Het is mogelijk om voor uw huwelijk een andere Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) te benoemen voor één dag. De BABS moet wel in een andere Nederlandse gemeente een geldige benoeming hebben. Neem voor de aanvraag van een benoeming minimaal 3 maanden voor de huwelijksdatum contact met ons op. Wij informeren u dan over alle voorwaarden.

  Kerkelijk huwelijk

  Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

  Gebruik achternaam

  Na het voltrekken van uw huwelijk kunt u kiezen voor wijziging van uw naamgebruik. U regelt dit eenvoudig online.

  Meer informatie 

  • In onze flyers leest u meer over het huwelijk in het kasteeltje Cranendonck of in het gemeentehuis.
  • Het reglement Burgerlijke Stand vindt u bij de lokale regelgeving op Overheid.nl.
  • Ook de notaris kan u meer informatie geven over welke samenlevingsvorm het beste bij u past. Kijk eens op de site samen verder.
 • Zie ook

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.