Standplaats aanvragen

Standplaats aanvragen

 • Wat is het?

  Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

  U kunt een standplaats vragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • handelingsbekwaam bent.

  Voor het innemen van tijdelijke of vaste standplaatsen, heeft de gemeente Cranendonck regels vastgesteld in een Standplaatsverordening. In iedere kern van de gemeente zijn vaste standplaatslocaties aangewezen. 

  Een aanvraag regelt u eenvoudig online:

  Online aanvragen

 • Hoe werkt het?

  Er zijn diverse soorten standplaatsen:

  • dag-week-jaarplaats: een dag per week per branche (bv. een dag per week een viskraam op dezelfde standplaats)
  • week-jaarplaats: gehele jaar tijdens werkdagen;
  • seizoen-zomer (tussen 1 april en 1 oktober ) gehele week met ijs en frisdrank;
  • seizoen-winter (tussen 1 april en 1 oktober ) gehele week met oliebollen en gebakswaren.
  • niet commerciële plaatsen: bijvoorbeeld ten behoeve van bevolkingsonderzoeken
  • tijdelijke standplaats: voor maximaal 7 aaneengesloten dagen overal in de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  Vergunningen worden voor maximaal 1 jaar afgegeven. Wilt u de standplaats blijven gebruiken, dan vraagt u dus ieder jaar een nieuwe vergunning aan. De standplaats wordt als eerste aangeboden aan de houder van de vervallen vergunning. In onze gemeente hanteren we geen wachtlijst.

  Een vergunning voor 2020 vraagt u uiterlijk op 1 november 2020 aan.

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie:

  • welke goederen of diensten u verkoopt;
  • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening);
  • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken.
 • Wat heb ik nodig?

 • Wat kost het?

  De leges voor een standplaatsvergunning /-ontheffing bedragen in 2021:

  voor een dag €    71,70
  voor een kalenderweek €  101,15
  voor een kalenderkwartaal       €  133,40
  voor een kalenderjaar €  198,10

  Het standplaatsgeld voor het gebruik van gemeentegronden bedraagt in 2021:

  Voor vaste standplaatsen per kalenderkwartaal 
  • Voor een dag per week  
  € 120,95
  • Voor meer dan een dag per week
  € 255,60
  Voor dagplaatsen
  • Voor een dag per week 
  €   9,45
  • Voor meer dan een dag per week
  € 19,10

  Een gedeelte van een dag wordt als een volle dag gerekend.

 • Aanvullende informatie

  U hebt ook een ontheffing nodig wanneer u een standplaats inneemt op een terrein dat niet in eigendom is van de gemeente, maar wel onbeperkt toegankelijk voor publiek. Hiervoor geeft de gemeente een tijdelijke ontheffing van maximaal 7 aaneengesloten dagen af.

  De standplaatsverordening vindt u terug op overheid.nl.

 • Zie ook

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.