Reststrook grond kopen van de gemeente

Reststrook grond kopen van de gemeente

 • Wat is het?

  Reststroken zijn stroken grond die aan de voor-, zij- of achterkant van een woonperceel liggen en deel uitmaken van het openbaar  gebied en een openbare bestemming hebben. Deze stroken zijn niet meer nodig voor de openbare ruimte. Als u vraagt een stuk grond te mogen kopen, wordt getoetst of er sprake is van een reststrook en de grond daadwerkelijk verkocht kan worden. Bij die toets wordt bijvoorbeeld gekeken of er nog ontwikkelingen te verwachten zijn waarvoor de grond nodig is, of dat er kabels of leidingen liggen. Niet alle stroken grond kunnen verkocht worden.

 • Hoe werkt het?

  Als u vraagt een stuk grond te mogen kopen, wordt getoetst of er sprake is van een reststrook en de grond daadwerkelijk verkocht kan worden. Bij die toets wordt bijvoorbeeld gekeken of er nog ontwikkelingen te verwachten zijn waarvoor de grond nodig is, of dat er kabels of leidingen liggen. Niet alle stroken grond kunnen verkocht worden.

  (On)geregistreerde gronden

  Uit een inventarisatie blijkt dat er ook stroken grond van de gemeente (bewust of onbewust) al bij het perceel getrokken zijn. Binnen de gemeente Cranendonck gaat het om vele vierkante meters. Tegelijk met de verkoop van reststroken grond gaat de gemeente dit (on)geregistreerde grondgebruik behandelen. Onder bepaalde voorwaarden worden deze gronden mogelijk ook verkocht.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt geheel vrijblijvend een verzoek tot aankoop van een reststrook indienen. U kunt hieronder het formulier invullen en opsturen naar intersolum@cranendonck.nl, of bel met dhr Paul Steggink (0646954127) 

 • Wat kost het?

  De verkoopprijs van grond tijdens de projectperiode is € 95,- per m2 voor gronden gelegen achter de voorgevel. De verkoopprijs voor gronden voor de voorgevel is vastgesteld op €47,50 per m2. U kunt een verzoek indienen voor de aankoop van een reststrook in alle delen van de gemeente Cranendonck.

 • Contact

  Het bedrijf Intersolum uit Asten voert dit project uit voor de gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Steggink 06-46954127, paul@intersolum.nl of p.steggink@cranendonck.nl .

 • Zie ook

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft ueen opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.