Planschade

Planschade

 • Wat is het?

  Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Planschade kan op 2 manieren ontstaan:

  • Uw huis of pand is minder waard geworden door het plan. Dit noemen we waardevermindering onroerende zaak.
  • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan. Dit noemen we inkomensderving.

  Tegemoetkoming planschade

  Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in planschade zijn 2 zaken van belang:

  • U kon de schade niet verwachten toen u het huis of de grond kocht.
  • U hebt op nog geen andere manier een tegemoetkoming gekregen.

  U krijgt een tegemoetkoming als het niet terecht is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is.

  Er geldt een eigen risico van (minimaal) 2 procent bij:

  • waardevermindering van de onroerende zaak
  • inkomensderving
 • Wat moet ik doen?

  Vindt u dat u wordt benadeeld door planologische maatregelen? Dien dan een verzoek tot tegemoetkoming in planschade in bij de gemeente. Het aanvraagformulier vindt u bij de 'downloads'. Let op: een tegemoetkoming in planschade kunt u alleen aanvragen binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van het ruimtelijk plan dat de schade heeft veroorzaakt. Na deze periode kunt u geen tegemoetkoming van planschade meer krijgen.

  Het college neemt een besluit over uw aanvraag op advies van een onafhankelijke planschadecommissie. De procedureverordening vindt u onder 'Aanvullende informatie'.

 • Wat kost het?

  Voor het behandelen van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade brengen wij kosten in rekening. Conform artikel 6.4. in de Wet ruimtelijke ordening bedraagt het tarief € 300,00. Voor de betaling ontvangt u een acceptgiro.

  Wanneer de tegemoetkoming in planschade wordt toegekend, storten wij het bedrag aan u terug. 

 • Hoe lang duurt het?

  • De procedure voor een tegemoetkoming van de planschade duurt gemiddeld 1 tot 1,5 jaar.
  • Als u het niet eens met het besluit, kunt u bezwaar maken.
 • Aanvullende informatie

 • Zie ook

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.