Ontheffing Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 (Twm)

Ontheffing Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 (Twm)

 • Wat is het?

  De tijdelijke wet maatregelen covid-19 (hierna: Twm) is per 1 december 2020 in werking. Deze wet regelt de wettelijke basis voor de maatregelen die nodig zijn voor de bestrijding van de epidemie. De burgemeester is bevoegd om in bijzondere gevallen voor een aantal van deze maatregelen ontheffing te verlenen. 

 • Hoe werkt het?

  De burgemeester kan een ontheffing verlenen voor de regels over groepsvorming, de openstelling van publieke plaatsen en evenementen. Voor de veilige-afstandsregel, mondkapjes of bijeenkomsten thuis kan de burgemeester geen ontheffing verlenen.
  Voor voorbeelden kunt u denken aan bruiloften, uitvaarten, het uitreiken van koninklijke onderscheidingen, herdenkingen en jubilea, wanneer daarbij bijzondere omstandigheden spelen.

  De burgemeester verleent geen ontheffing als het belang van de bestrijding van de epidemie in het geding is, bijvoorbeeld wanneer er nog sprake is van een ernstig risiconiveau. Omdat dit momenteel het geval is, kunnen nog geen ontheffingen verleend worden. U heeft wel de wettelijke mogelijkheid de ontheffing toch aan te vragen. 


  Voorwaarden:

  • Een verzoek voor een ontheffing moet altijd gericht zijn op een bijzonder, concreet geval. 
  • Een ontheffing kan alleen verleend worden op de regels over groepsvorming, de openstelling van publieke plaatsen en evenementen.
  • De aanvraag wordt getoetst aan de huidige maatregelen. Ook wanneer uw activiteit bijvoorbeeld pas over een paar maanden plaatsvindt. 
  • Vraag uzelf af of de noodzaak van de ontheffing voor de bijzondere omstandigheden die u wilt aanvragen, opweegt tegen het belang van het terugdringen van het coronavirus.
    
 • Wat moet ik doen?

  U kunt een ontheffing online aanvragen. 

  Ontheffing Twm aanvragen

  U geeft in het formulier:

  • Een duidelijke omschrijving van de te verrichten activiteit en/of de plaats waar de ontheffing zal gelden.
  • Een duidelijke omschrijving waarom er sprake is van een bijzondere situatie waarvoor een ontheffing moet komen.
  • Een opgave van de maatregelen die getroffen zullen worden om de veilige afstand te kunnen waarborgen of andere maatregelen die genomen zijn om het risico op besmettingen te minimaliseren.
  • Een opgave van het aantal mensen dat aanwezig zal zijn.
  • Een opgave van de datum waarop de activiteit gaat plaatsvinden.

  U vraagt 4 weken voorafgaand aan de activiteit een ontheffing aan (voor uitvaarten kan in overleg een uitzondering worden gemaakt). Let op: bij evenementen dient u zowel de evenementenvergunning als een ontheffing in het kader van de Twm 3 maanden van tevoren aan te vragen.

  Aan het aanvragen van deze ontheffing zijn kosten verbonden.

 • Wat kost het?

  De leges voor het in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag bedragen in 2021 € 25,10 per besteed kwartier en worden na afronding gefactureerd. De leges worden pas in rekening gebracht wanneer het risiconiveau zodanig is dat de gemeente ook daadwerkelijk ontheffingen kan verlenen. 
   

 • Aanvullende informatie

  U krijgt geen ontheffing als u niet voldoet aan de eisen. Er is bijvoorbeeld geen sprake van een bijzonder, concreet geval bij reguliere bedrijfsvoering zoals het openen van horeca of winkels wanneer deze nog niet in het algemeen geopend mogen zijn in de gemeente Cranendonck.
  Voordat de burgemeester een beslissing neemt over het verlenen van een ontheffing vraagt hij advies aan de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD).

  De burgemeester verleent geen ontheffing als het belang van de bestrijding van de epidemie in het geding is, bijvoorbeeld wanneer er nog sprake is van een ernstig risiconiveau. Omdat dit momenteel het geval is, kunnen nog geen ontheffingen verleend worden. U heeft wel de wettelijke mogelijkheid de ontheffing toch aan te vragen.

 • Zie ook

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.