Ondersteuning voor mantelzorgers

Ondersteuning voor mantelzorgers

 • Wat is het?

  Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd.

  Als u voor iemand anders zorgt dan kunt u vragen of u geholpen en begeleid kunt worden bij het uitvoeren van deze zware taak.

  Ook uw zorgverzekeraar kan u mogelijk (financieel) ondersteunen bij mantelzorg. Neem daarover contact op met uw zorgverzekeraar of kijk in het vergoedingenoverzicht.

 • Hoe werkt het?

  Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de samenleving. Met hulp van mantelzorgers kan iedereen zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij.

  De gemeente bepaalt zelf welke ondersteuning mantelzorgers kunnen krijgen.

 • Wat moet ik doen?

  Bij het Sociaal Team van de gemeente kunt u hulp en informatie vragen. Het Sociaal Team is iedere werkdag telefonisch te bereiken van 09.30 tot 12.30 uur via het telefoonnummer 14-0495.

  U kunt ook contact opnemen met het Sociaal Team van de gemeente via het contactformulier. Dat gaat snel en eenvoudig. 

  Contactverzoek


  Meer informatie over mantelzorg vindt u bij Mezzo de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg.

 • Aanvullende informatie

  Soms wilt of moet u uw mantelzorgtaken even overdragen aan een ander. U heeft tijd voor uzelf nodig. Bijvoorbeeld voor ontspanning, om bij te tanken of tijd voor andere gezinsleden. Dit wordt respijtzorg genoemd. U kunt daar een beroep op doen.

  Respijtzorg

  Respijtzorg is het tijdelijk volledig overnemen van de zorgtaken van een mantelzorger, Dit wordt ook wel vervangende zorg genoemd. De hulp kan voor een enkele keer zijn, maar ook structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.

  • Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening.
  • Ook kan er iemand bij de zorgvrager thuis komen, als deze graag in zijn vertrouwde omgeving blijft.
  • De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger.

  Lees meer informatie in

 • Contact

  Frank Toonen, Steunpunt Mantelzorg Cranendonck
  franktoonen@cordaadwelzijn.nl
  06-39844550

  Of kijk op de website van het Steunpunt Mantelzorg.

 • Zie ook

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.