Omgevingsgesprek

Omgevingsgesprek

 • Wat is het?

  Bent u initiatiefnemer van een (bouw)plan in onze gemeente? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig en soms een aanpassing van het bestemmingsplan. Voordat u de vergunning aanvraagt of een bestemmingsplanprocedure start, wil de gemeente graag dat u de plannen overlegt met de buurt. Dit noemen we het omgevingsgesprek.

  In dit omgevingsgesprek betrekt u de omgeving al in een vroeg stadium bij (bouw)plannen die niet binnen de bestaande regelgeving passen. U legt uw (bouw)plan dus eerst voor aan omwonenden en bedrijven in de omgeving. Pas daarna start de officiĆ«le procedure.

  Ingewikkeld?

  Juist niet. Door in een vroeg stadium in gesprek te gaan, weet u hoe de omgeving tegenover uw (bouw)plan staat. Waar mogelijk kunt u dan aandacht besteden aan de wensen en zorgen van de omgeving. Zo zorgt u voor draagvlak en betrokkenheid bij uw plannen, waarmee u de kans op lange (beroeps)-procedures verkleint.

 • Hoe werkt het?

  Tijdens een omgevingsgesprek praat u als initiatiefnemer met iedereen die te maken heeft met uw plan. U kunt de plannen presenteren en toelichten. Zo laat u zien dat u rekening houdt met uw omgeving. Misschien hebben de buren een heel goed idee waar u veel aan heeft. Of de buren zijn zo enthousiast, dat ze hun huis op dezelfde manier willen aanpassen. Zo bespaart u kosten!
  Het is niet zo dat iedereen het met elkaar eens moet worden. Het gaat erom dat u als initiatiefnemer uw plannen met de buurt bespreekt. En kijkt of aanpassing mogelijk is om in te spelen op wensen uit de omgeving of zorgen weg te nemen. Misschien voorkomt u zo bezwaren en vertraging van de uitvoering van uw plannen.

  Rol gemeente bij omgevingsgesprek
  De gemeente speelt geen rol bij het omgevingsgesprek, behalve als de gemeente zelf initiatiefnemer of belanghebbende is. De gemeente vraagt wel om een verslag van het omgevingsgesprek. Ook wil de gemeente weten of het plan naar aanleiding van het omgevingsgesprek is bijgesteld. 

 • Wat moet ik doen?

  Wij vragen u een omgevingsgesprek te houden voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Dit gesprek is nodig:

  • bij een bestemmingsplanprocedure;
  • als u wilt afwijken van een bestemmingsplan;
  • bij de organisatie van een (wat groter) evenement.

  Hoe het omgevingsgesprek eruitziet, is niet in regels vastgelegd. Plannen zijn er in alle soorten en maten. Daarom kan elk omgevingsgesprek weer anders zijn.

  Bekijk de 'Handreiking Omgevingsgesprek' voor de mogelijkheden. 

  In het kort

  U nodigt de betrokkenen uit de omgeving op tijd uit. Zijn de gevolgen groot? Dan nodigt u meer mensen uit en onderneemt u meer actie om mensen te informeren. Tijdens het gesprek geeft u informatie over uw initiatief, de aanwezigen mogen hun reactie geven. Het bereiken van overeenstemming is niet echt nodig. Het gaat om het verkrijgen van inzicht. U zorgt voor een verslag van het gevoerde omgevingsgesprek en vraagt de aanwezigen of het verslag een goede weergave van de bijeenkomst is. 

  Als u het plan naar aanleiding van het omgevingsgesprek bijstelt, geef dan aan wat de wijzigingen zijn ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Als u het plan niet bijstelt, laat dan weten waarom u daarvoor kiest. Dit verslag stuurt u naar de gemeente voor het vervolg.

 • Zie ook

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.