Minimaregelingen

Minimaregelingen

 • Wat is het?

  Hebt u moeite met het betalen van contributie voor een vereniging, abonnementsgeld of cursusgeld? Wilt u graag een keer met het gezin naar een pretpark of een theatervoorstelling? De gemeente kan u daarvoor een bijdrage in het kader van de regeling Maatschappelijke Participatie Volwassenen verstrekken van 100 euro per volwassene per jaar.

  LET OP! Deze regeling vervalt ingaande 2019. Over 2018 kunt u de bijdrage nog aanvragen tot en met maart 2019.

  Online maatschappelijke participatie aanvragen

  Voor participatie van kinderen subsidieert de gemeente Cranendonck Stichting Leergeld. Op deze manier zorgen we ervoor dat alle kinderen mee kunnen doen met sportieve, culturele en schoolactiviteiten.

 • Hoe werkt het?

  Regeling Maatschappelijke Participatie Volwassenen

  Inwoners van Cranendonck van 18 jaar en ouder kunnen in aanmerking komen voor deze regeling. U dient daarvoor aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • uw inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm; en
  • uw vermogen mag niet hoger zijn dan de voor u geldende vermogensgrens.

  Regeling Kinderparticipatie

  De regeling Kinderparticipatie is bedoeld voor:

  • kinderen van 4 tot 18 jaar die wonen in de gemeente Cranendonck; en
  • waarvan de ouders/verzorgers een gezamenlijk inkomen hebben dat lager is dan 120% van het bijstandsniveau.

  Indien voldaan wordt aan de criteria voor de regeling Kinderparticipatie kan een aanvraag worden ingediend bij Stichting Leergeld Weert e.o. Aanmelden kan (bij voorkeur) via e-mail: leergeldweert@gmail.com of telefonisch via 06-16534054. Meer informatie vindt u op: www.leergeld.nl/weert.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de maatschappelijke participatie online aan via de button 'Online maatschappelijke participatie aanvragen' hierboven. U gebruikt hiervoor uw DigiD-code.

  Kunt u de aanvraag niet online indienen? Neem dan op werkdagen contact op met een medewerker van de afdeling Werk en Inkomen. U krijgt dan de papieren versie toegestuurd. Het ingevulde en ondertekende formulier moet u dan naar ons toezenden of inleveren aan de balie van het gemeentehuis ter attentie van de afdeling Werk en Inkomen.

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u een vergoeding krijgt en hoe hoog deze is.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft ueen opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.