Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

 • Wat is het?

  Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. In sommige gevallen kunt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft uw kind niet naar school. Er zijn 3 soorten bijzonder verlof of vrijstelling:

  • vrijstelling voor een paar uur per week voor kinderen van 5 jaar 
  • vrijstelling van inschrijving op een school
  • vrijstelling van schoolbezoek (goedgekeurd verlof)
 • Hoe werkt het?

  Leerplicht en kwalificatieplicht

  Uw kind mag vanaf 4 jaar naar school Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar tot 16 jaar.

  De leerplicht is bedoeld om jongeren op school te houden tot ze genoeg opleiding hebben om een baan te vinden. Hierna volgt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren van 16 en 17 jaar die niet voldoende opleiding hebben of geen diploma, verplicht zijn een diploma te halen. Dit is een havo-, vwo-, of mbo-diploma. Het kind kan ook aan de kwalificatieplicht voldoen door een combinatie van leren en werken.

  Vrijstelling tot inschrijving

  Uw kind kan vrijstelling krijgen van inschrijving op een school in 4 gevallen:

  • Uw kind kan niet naar school door een lichamelijke of geestelijke beperking.
  • U vindt dat geen enkele school past bij uw godsdienst- of levensovertuiging.
  • Uw kind is ingeschreven op een school in het buitenland.
  • U leidt een trekkend bestaan en uw kinderen reizen mee. U bent bijvoorbeeld schipper, kermisexploitant of circusmedewerker.

  Vrijstelling tot schoolbezoek (bijzonder verlof)

  U kunt vrijstelling krijgen om uw kind niet naar school te laten gaan. Dit kan om de volgende redenen:

  • kind is ziek
  • een religieuze feestdag
  • een belangrijke gebeurtenis zoals een huwelijk, begrafenis of verhuizing van het gezin
  • vakantie buiten schoolvakanties, omdat u door uw beroep niet in de schoolvakanties weg kunt (maximaal 10 dagen per jaar).
 • Wat moet ik doen?

  Vrijstelling tot inschrijving

  U meldt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente dat u uw kind niet inschrijft op een school. Doe dit voordat uw kind 5 jaar wordt. Doet u dit later? Dan moet het elk jaar vóór 1 juli.

  Vrijstelling tot schoolbezoek (bijzonder verlof)

  U meldt aan de school dat uw kind niet naar school komt. Dit doet u in de volgende gevallen:

  • uw kind is ziek
  • er is een religieuze feestdag

  In andere gevallen vraagt u vrijstelling aan de directeur van de school.

 • Wat heb ik nodig?

  Vrijstelling tot inschrijving

  Welke van deze documenten u nodig hebt, hangt af van de reden van vrijstelling:

  • verklaring van een arts, pedagoog of psycholoog
  • verklaring waarin u uitlegt waarom geen school in de omgeving past bij uw godsdienst- of levensovertuiging
  • verklaring van de directeur van de buitenlandse school

  Vrijstelling tot schoolbezoek (bijzonder verlof)

  • bewijsstukken die aantonen dat de vrijstelling nodig is
 • Aanvullende informatie

  • U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de wet en bent u strafbaar.
  • Als u geen vrij kunt krijgen op uw werk tijdens de schoolvakanties, dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit doet u minimaal 8 weken van tevoren bij de directeur van de school.

  Bekijk de regels en voorwaarden hierover op de website van de Rijksoverheid.

 • Zie ook

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.