Kind erkennen ná de geboorte

Kind erkennen ná de geboorte

 • Wat is het?

  U kunt juridisch ouder worden door uw kind te erkennen. Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris.

  Erkenning niet nodig

  U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als u de biologische moeder bent.

  Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in 2 situaties:

  • huwelijk met de moeder;
  • geregistreerd partnerschap met de moeder.

  Let op! Als duomoeder moet u dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als u dit niet doet, dan kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen.

  Ouderlijk gezag

  Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren.

 • Hoe werkt het?

  Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Uw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel.

  U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen.

  Verder gelden de volgende regels:

  • Het kind heeft nog geen juridische vader.
  • Als het kind al 2 ouders heeft, dan kan het nooit door een ander worden erkend.
  • Als u onder curatele staat, dan hebt u toestemming nodig van de rechter.
  • Als u door bloedverwantschap niet met de moeder mag trouwen, dan kunt u het kind niet erkennen.
  • U kunt geen overleden kind erkennen.
  • Als u de biologische vader bent, dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.
 • Wat moet ik doen?

  U kunt het kind op 3 momenten erkennen:

  • voor de geboorte;
  • bij de geboorteaangifte;
  • na de geboorteaangifte.

  Een kind erkennen voor de geboorte

  Er gelden aparte regels voor erkenning van een ongeboren kind.

  Een kind erkennen bij de geboorteaangifte

  • U doet binnen 3 dagen aangifte van de geboorte van uw kind. Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u geen aangifte doen. Daarom mag u soms ook iets later aangifte doen:
   • kind maandag geboren: laatste aangiftedag donderdag
   • kind dinsdag geboren: laatste aangiftedag vrijdag
   • kind woensdag geboren: laatste aangiftedag maandag
   • kind donderdag geboren: laatste aangiftedag maandag
   • kind vrijdag geboren: laatste aangiftedag dinsdag
   • kind zaterdag geboren: laatste aangiftedag dinsdag
   • kind zondag geboren: laatste aangiftedag woensdag
  • Dit doet u bij de gemeente waar uw kind is geboren.
  • U kunt uw kind dan meteen erkennen.

  Als de moeder niet kan meekomen naar de gemeente, dan moet u schriftelijke toestemming van haar hebben om uw kind te erkennen.

  Een kind erkennen na de geboorteaangifte

  U gaat samen met de moeder naar de gemeente om het kind te erkennen. Dit kan in elke gemeente in Nederland.

  Als het kind dat u wilt erkennen 12 jaar of ouder is, dan moet u schriftelijke toestemming hebben van de moeder én het kind. Als u van beiden geen toestemming krijgt, dan kunt u de rechter vragen om toestemming. Dit kan alleen als u de verwekker bent van het kind.

  Als het kind dat u wilt erkennen 16 jaar of ouder is, dan gaat u samen met het kind naar de gemeente. De moeder hoeft er niet bij te zijn.

  Ouderlijk gezag aanvragen

  Na de erkenning kunt u het ouderlijk gezag aanvragen via rechtspraak.nl

  Let op! Ouderlijk gezag hoeft u niet aan te vragen als uw kind geboren is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

   Als u wilt dat het eerste kind de naam van de erkenner krijgt, dan moet de moeder meekomen naar de gemeente. Schriftelijke toestemming van de moeder is niet voldoende.

 • Wat heb ik nodig?

  Als de moeder meegaat naar de gemeente neem dan het volgende mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs;
  • geldig identiteitsbewijs van de moeder.

  Als de moeder niet meegaat naar de gemeente neem dan het volgende mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs;
  • schriftelijke toestemming van de moeder;
  • handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming;
  • kopie geldig identiteitsbewijs moeder.

  Extra documenten nodig bij erkenning kind van 12 tot 16 jaar

  • schriftelijke toestemming van het kind;
  • kopie geldig identiteitsbewijs van het kind.

  Extra documenten nodig bij erkenning kind door duomoeder

  • verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (alleen nodig als de donor anoniem is).
 • Wat kost het?

  2018 

  € 13,20.

  In het gemeentehuis kunt u alleen pinnen.

 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt direct een afschrift van de erkenningsakte mee.

 • Aanvullende informatie

  Keuze achternaam eerste kind

  Bij de erkenning van uw eerste kind kunt u kiezen welke achternaam het krijgt: de naam van de moeder of van de erkenner. Als u wilt dat het eerste kind de naam van de erkenner krijgt, dan moet de moeder meekomen naar de gemeente. Schriftelijke toestemming van de moeder is niet voldoende.

  Als u niet kiest, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

  Ouderlijk gezag

  • Als u getrouwd bent met de moeder of bent u geregistreerd partner van de moeder, dan krijgt u bij de geboorte van het kind automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag. U hoeft het kind niet te erkennen.
  • Als u een andere relatie hebt met de moeder, dan kunt u het ouderlijk gezag aanvragen bij de rechter. U moet het kind wel eerst erkennen. Of u het ouderlijk gezag krijgt, hangt af van uw situatie.
 • Zie ook

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft ueen opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.