Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Instellingen, budgetsubsidie

Instellingen, budgetsubsidie

 • Wat is het?

  (Budget)subsidie wordt ingezet om bij te dragen aan gewenste beleidsdoelstellingen op het gebied van wonen & leven, recreatie & toerisme, onderwijs of zorg.

  Een budgetsubsidie is een subsidie voor activiteiten die bij voortduring dan wel periodiek (één jaar of langer) plaatsvinden en die op grondslag van meetbare activiteiten wordt verleend aan (professionele) organisaties, waarbij een uitvoeringsovereenkomst met de organisatie kan worden gesloten.

 • Hoe werkt het?

  Wilt u weten of u in aanmerking komt voor subsidie? Maar dan gebruik van de beslisboom (onder het kopje 'downloads'). Daar vindt u ook de volledige regelgeving en de bijbehorende nadere regels terug.

  Om in aanmerking te komen voor een budgetsubsidie geldt in ieder geval het volgende:

  • Ten minste 80% van de deelnemers aan structurele activiteiten moeten woonachtig zijn in onze gemeente.
  • De gesubsidieerde activiteiten moeten in beginsel toegankelijk zijn voor alle inwoners die zich in een bepaalde situatie bevinden.
  • Het lidmaatschap van een organisatie staat in beginsel open voor iedereen evenals het vervullen van bestuurlijke functies.
  • Bij het bepalen of activiteiten in aanmerking komen voor subsidie is (gemeentelijk) beleid belangrijker dan de statuten van de subsidieaanvrager.
  • Er mag geen sprake zijn van het met gebruikmaking van subsidiemiddelen uitdragen van de godsdienstige, politieke en / of levensbeschouwelijke beginselen.
  • Er moet sprake zijn van deelnemersbijdragen die in beginsel kostendekkend zijn ten opzichte van de directe activiteitenkosten (materiaal e.d.).
 • Wat moet ik doen?

  Een aanvraag voor een budgetsubsidie dient u uiterlijk 1 september voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft in te dienen. Uiterlijk 31 december neemt B&W een besluit op uw aanvraag. Uiterlijk op 1 april van het jaar dat volgt op het betrokken kalenderjaar dient u een verantwoording aan te leveren. 

 • Aanvullende informatie

  De subsidieverordening 2015 en de nadere regels 2015 vindt u op overheid.nl.

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft ueen opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.