Instellingen, budgetsubsidie

Instellingen, budgetsubsidie

 • Wat is het?

  (Budget)subsidie wordt ingezet om bij te dragen aan gewenste beleidsdoelstellingen op het gebied van wonen & leven, recreatie & toerisme, onderwijs of zorg.

  Een budgetsubsidie is een subsidie voor activiteiten die bij voortduring dan wel periodiek (één jaar of langer) plaatsvinden en die op grondslag van meetbare activiteiten wordt verleend aan (professionele) organisaties, waarbij een uitvoeringsovereenkomst met de organisatie kan worden gesloten.

 • Hoe werkt het?

  Wilt u weten of u in aanmerking komt voor subsidie? Maar dan gebruik van de beslisboom (onder het kopje 'downloads'). Daar vindt u ook de volledige regelgeving en de bijbehorende nadere regels terug.

  Om in aanmerking te komen voor een budgetsubsidie geldt in ieder geval het volgende:

  • Ten minste 80% van de deelnemers aan structurele activiteiten moeten woonachtig zijn in onze gemeente.
  • De gesubsidieerde activiteiten moeten in beginsel toegankelijk zijn voor alle inwoners die zich in een bepaalde situatie bevinden.
  • Het lidmaatschap van een organisatie staat in beginsel open voor iedereen evenals het vervullen van bestuurlijke functies.
  • Bij het bepalen of activiteiten in aanmerking komen voor subsidie is (gemeentelijk) beleid belangrijker dan de statuten van de subsidieaanvrager.
  • Er mag geen sprake zijn van het met gebruikmaking van subsidiemiddelen uitdragen van de godsdienstige, politieke en / of levensbeschouwelijke beginselen.
  • Er moet sprake zijn van deelnemersbijdragen die in beginsel kostendekkend zijn ten opzichte van de directe activiteitenkosten (materiaal e.d.).
 • Wat moet ik doen?

  Een aanvraag voor een budgetsubsidie dient u uiterlijk 1 september voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft in te dienen. Uiterlijk 31 december neemt B&W een besluit op uw aanvraag. Uiterlijk op 1 april van het jaar dat volgt op het betrokken kalenderjaar dient u een verantwoording aan te leveren. 

 • Aanvullende informatie

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.