Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden

 • Wat is het?

  Als u niet meer alles zelf kunt doen in het huishouden, kan de gemeente u hiermee helpen. Samen met u zoekt de gemeente naar een oplossing.

 • Hoe werkt het?

  Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw problemen kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene voorziening of voorliggende oplossing. Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente u individuele hulp geven. De gemeente kan u bijvoorbeeld het volgende bieden:

  • een financiële tegemoetkoming om hulp in het huishouden zelf in te kopen, deze betreft een variant naast de Wmo. De voorwaarden om voor deze hulp bij het huishouden in aanmerking te komen zijn hetzelfde als bij de Wmo voorziening hulp bij het huishouden;
  • hulp bij het huishouden op grond van de Wmo. Er zijn twee mogelijkheden:
   • zorg in natura (ZIN) wat betekent dat iemand vanuit een zorgaanbieder de hulp bij u komt uitvoeren;
   • een persoonsgebonden budget (PGB) waarmee u zelf de zorg inkoopt (PGB). Aan een PGB zijn wel voorwaarden verbonden die met u besproken zullen worden. 
  • hulp bij het voeren van regie over het huishouden op grond van de Wmo middels zorg in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (PGB).

 • Wat moet ik doen?

  • U neemt contact op met het Sociaal Team van de gemeente.
  • U maakt melding van uw probleem en geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.
  • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.

  Er wordt samen gekeken naar een passende oplossing voor uw probleem.

  Het Sociaal Team is iedere werkdag telefonisch te bereiken van 09.30 tot 12.30 uur via het telefoonnummer 14 0495. U kunt ook een contactverzoek doen, dan bellen wij u terug. 

  Contactverzoek

 • Wat kost het?

  Bij toekenning van een zorgvoorziening in natura of een geldbedrag (PGB) op grond van de Wmo vraagt de gemeente van u een bijdrage in de kosten. Het CAK bepaalt de hoogte van de bijdrage aan de hand van uw inkomen en vermogen (van 2 jaar eerder) en eventuele andere voorzieningen die u krijgt. Indien u de keuze maakt om gebruik te maken van de financiële tegemoetkoming om zelf de hulp in te kopen is daarvoor geen eigen bijdrage verschuldigd. Ook deze link naar het CAK is handig en geeft op een heldere manier de voor u juiste informatie weer.

 • Hoe lang duurt het?

  Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. Deze termijn kan in overleg met de cliënt verlengd worden, bijvoorbeeld als er een advies nodig is van externe instanties. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.

 • Aanvullende informatie

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

 • Zie ook

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft ueen opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.