Grond kopen, huren of pachten

Grond kopen, huren of pachten

 • Wat is het?

  De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld bouwkavels, landbouwgrond of groenstroken.

  Door het tekenen van een koopovereenkomst, wordt u eigenaar van de grond. Gaat u pachten of huren? Dan mag u de grond gebruiken. Grond pachten kan alleen als u de grond wilt gebruiken voor landbouw.

  Budel-Noord

  Op dit moment is er één bouwkavel te koop door middel van een lotingsprocedure. Inschrijven kan tot 18 oktober tot 16.00 uur. Alle informatie vindt u op een aparte pagina.
  De overige nog niet verkochte kavels zijn momenteel allemaal in optie.

  Maarheeze

  De gemeente is gestart met voorbereidingen voor de ontwikkeling van het gebied De Neerlanden II. Op dit moment doen we onderzoek naar de woningbehoefte (soort woning en doelgroep) en leggen we contacten met initiatiefnemers en ontwikkelaars. 

  Het is nog niet mogelijk om u in te schrijven voor bouwkavels in het project De Neerlanden II. Wanneer dit mogelijk is, kondigt de gemeente dat aan via de gebruikelijke kanalen (Grenskoerier, website, social media).

 • Hoe werkt het?

  Bouwkavels:

  1. Pacht

  De beschikbare percelen worden verpacht op basis van het geldende pachtbeleid door middel van een inschrijfprocedure.

  2. Kavels Budel-Noord

  Aan de rand van de gemeente Cranendonck in de grootste dorpskern Budel, ligt een prachtige, groene locatie. Hierop is nog alle mogelijkheid tot het bouwen van woningen op ruim opgezette vrije sector kavels. Hierdoor woont u, naar eigen ontwerp, tussen het groen en met uitzicht op het open landschap. Bekijk de folder onder 'Downloads' voor meer informatie.

  3. Verkoop reststroken

  In 2015 startte de gemeente met de verkoop van reststroken. Reststroken zijn stroken grond in het openbaar gebied die aan de voor-, zij- of achterkant van een woonperceel liggen. Deze stroken hebben ook een openbare bestemming en zijn niet meer nodig voor de openbare ruimte. Als u zo'n stukje grond wilt kopen, toetst de gemeente of de grond daadwerkelijk verkocht kan worden. We kijken bijvoorbeeld of er nog ontwikkelingen te verwachten zijn waarvoor de grond nodig is en of er kabels of leidingen liggen. Bekijk ook de folder onder 'Downloads'.

  Voor de verkoop van reststroken op bedrijventerreinen verwijzen we u naar het product Bedrijfspanden/bedrijfskavels, huren of kopen.

  Landbouwgrond pachten

  De gemeente Cranendonck gaat per 1 februari 2019 landbouwgronden op basis van inschrijving te verpachten. De inschrijfprocedure loopt van 30 januari 2019 tot en met 14 februari 2019.

 • Aanvullende informatie

  Verschil tussen huur en pacht

  Grond die gepacht wordt, mag alleen worden gebruikt voor landbouw. Een pachtovereenkomst moet in veel gevallen worden goedgekeurd door de Grondkamer. Een huurovereenkomst niet. Een pachtovereenkomst geldt voor een bepaalde tijd. Een huurovereenkomst kan ook voor onbepaalde tijd gelden.

  Bodemvervuiling

  Vóór aankoop van de grond moet duidelijk zijn of de bodem vervuild is. De verkoper moet u hierover informeren. Een bodemonderzoek laat zien of de bodem vervuild is. Laat daarom eerst een bodemonderzoek doen.

  Onrechtmatig gebruik van grond

  Uit een inventarisatie blijkt dat er ook stroken grond van de gemeente (bewust of onbewust) al bij de tuin getrokken zijn. Binnen de gemeente Cranendonck gaat het om vele vierkante meters. Tegelijk met de verkoop van reststroken grond gaat de gemeente dit onrechtmatig grondgebruik behandelen. Onder voorwaarden kunnen deze gronden ook gekocht worden.

  In beginsel wordt grond niet verhuurd als de grond ook verkocht kan worden.

 • Contact

  Meer informatie over de verkoop van reststroken?

  Het bedrijf Intersolum uit Asten voert dit project uit voor de gemeente. Neemt u voor meer informatie contact op met heer Ruud Krol (06 46 95 41 27) of de heer Bauke Brouwer (06 15 41 23 47). Ze zijn ook via e-mail te bereiken: Intersolum@cranendonck.nl. 

  Voor meer informatie over de verkoop van bouwkavels kunt u vragen naar een medewerker van Grondzaken.

 • Zie ook

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft ueen opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.