In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 14-0495. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Grond kopen, huren of pachten

Grond kopen, huren of pachten

 • Wat is het?

  Verpachting landbouwgrond

  Vanaf 1 januari 2021 gaat de gemeente Cranendonck landbouwgrond verpachten. Inschrijving is op basis van de hoogst ingeschreven prijs per hectare. De inschrijving start 16 november 2020 en sluit op 15 december 2020 om 16.00 uur.

  Pachtovereenkomst

  De gemeente laat voor de betreffende blokken door haar pachtbeheerder Arcadis Nederland B.V. een pachtovereenkomst opstellen die wordt ingeschreven bij de Grondkamer. Deze overeenkomst is een geliberaliseerde pachtovereenkomst van los land.

  De pachtperiode loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

  In afwijking van de in 2012 vastgestelde pachtnotitie heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de beschikbare pachtblokken net als afgelopen jaar slechts voor één kalenderjaar aan te bieden. De reden hiervoor is dat de gemeente komend jaar gaat onderzoeken of en hoe ze het pachtbeleid voor geliberaliseerde pacht gaat aanpassen aan de meest recente ontwikkelingen (onder andere op het gebied van duurzaamheid). Vanwege de bijzondere omstandigheden rondom het Coronavirus is het niet gelukt om het proces vóór het einde van dit jaar te doorlopen. Indien komend jaar geactualiseerd pachtbeleid wordt vastgesteld worden de diverse pachtgronden vanaf 1 januari 2022 conform dat beleid verpacht.

  Inschrijving

  Heeft u interesse in één of meerdere van de beschikbare blokken? Download dan het inschrijfformulier op onze website: www.cranendonck.nl/pacht. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 16 november 2020 inschrijven voor een zelfgekozen bedrag in hele euro’s per hectare.

  Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u uiterlijk tot 15 december 2020 16.00 uur in een gesloten enveloppe persoonlijk afgeven aan de balie van notariskantoor op de Laak, ’t Inne 2 te 6021 DA Budel. Inschrijfformulieren die na deze datum en/of op andere wijze zijn binnengekomen, worden niet in behandeling genomen. Na overhandiging van uw inschrijving ontvangt u van de notaris een ontvangstbevestiging met daarop de datum van ontvangst, een paraaf en een stempel van het notariskantoor.

  Werkwijze gunning

  Uw inschrijving is niet vrijblijvend. Wanneer u een inschrijfformulier indient, bent u bij gunning verplicht de pachtovereenkomst te ondertekenen. Op 16 december 2020 om 15.15 uur opent notaris mr. Th.H.J.M. op de Laak de gesloten enveloppen met inschrijfformulieren op het gemeentehuis. Deze bijeenkomst is vanwege de maatregelen rondom Coronavirus dit jaar niet openbaar bij te wonen. De opening van de formulieren is wel live te volgen via: www.cranendonck.nl/webcast. Alle inschrijvers krijgen nadien schriftelijk bericht over hun persoonlijke uitkomst van de inschrijving.

  Kosten

  1. Bij gunning (en dus het aangaan van een overeenkomst) zijn onderstaande kosten voor rekening van de pachter: 50% van de op het perceel drukkende waterschapslasten;

  2. Inschrijvingskosten van de overeenkomst bij de grondkamer (€ 132,- per contract, *tarief 2020).

  Informatie

  Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren op maandag, woensdag of donderdag contact opnemen met mevrouw J. van der Loo-Peters via telefoonnummer 0495-431 243. Of per e-mail: j.vanderloo-peters@cranendonck.nl. Inschrijfformulieren en informatie over de te verpachten percelen, inschrijvingsvoorwaarden, voorbeeld standaardovereenkomst en de algemene voorwaarden vindt u op de website van de gemeente Cranendonck www.cranendonck.nl/pacht. U vindt de stukken hieronder onder het kopje “downloads”. Leest u liever de informatie op papier? U kunt tijdens de openingstijden van notariskantoor op de Laak aldaar alle stukken inzien.

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.