Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Grond kopen, huren of pachten

Grond kopen, huren of pachten

 • Wat is het?

  De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld bouwkavels, landbouwgrond of groenstroken.

  Door het tekenen van een koopovereenkomst, wordt u eigenaar van de grond. Gaat u pachten of huren? Dan mag u de grond gebruiken. Grond pachten kan alleen als u de grond wilt gebruiken voor landbouw.

  Pachtgronden

  Per 1 januari 2020 heeft de gemeente Cranendonck een aantal landbouwgronden verpacht via inschrijving tegen de hoogst ingeschreven prijs per hectare.

  Gegevens omtrent gunning landbouwgronden, pachtblok 6, 8, 9, 12, 15 en 34

  Tervisielegging (6 weken) 22 januari 2020 t/m 4 maart 2020

  Blok 6

  Prijs per hectare: € 1.001,--

  Inschrijving nummer 9

  Blok 8

  Prijs per hectare: € 1.700,--

  Inschrijving nummer 7

  Blok 9

  Prijs per hectare: €  1.918,--

  Inschrijving nummer 10

  Blok 12

  Prijs per hectare: € 1.806,--

  Inschrijving nummer 10

  Blok 15

  Prijs per hectare: € 1.550,--

  Inschrijving nummer 7

  Blok 34

  Prijs per hectare: € 810,--

  Inschrijving nummer 4

  Budel Noord

  Alle nog niet verkochte kavels zijn momenteel in optie.

  Maarheeze

  De Neerlanden

  De gemeente is gestart met voorbereidingen voor de ontwikkeling van het gebied De Neerlanden II. Op dit moment doen we onderzoek naar de woningbehoefte (soort woning en doelgroep) en leggen we contacten met initiatiefnemers en ontwikkelaars. 

  Het is nog niet mogelijk om u in te schrijven voor bouwkavels in het project De Neerlanden II. Wanneer dit mogelijk is, kondigt de gemeente dat aan via de gebruikelijke kanalen (Grenskoerier, website, social media).

  Losplaats

  De gemeente heeft nog een kavel te koop aan de losplaats te Maarheeze. Meer informatie kunt u opvragen bij Cranendonck Makelaars te Maarheeze. tel.     0495-588888.

 • Hoe werkt het?

  Bouwkavels:

  1. Pacht

  De beschikbare percelen worden verpacht op basis van het geldende pachtbeleid door middel van een inschrijfprocedure.

  2. Kavels Budel-Noord

  Aan de rand van de gemeente Cranendonck in de grootste dorpskern Budel, ligt een prachtige, groene locatie. Hierop is nog alle mogelijkheid tot het bouwen van woningen op ruim opgezette vrije sector kavels. Hierdoor woont u, naar eigen ontwerp, tussen het groen en met uitzicht op het open landschap. Bekijk de folder onder 'Downloads' voor meer informatie.

  3. Verkoop reststroken

  In 2015 startte de gemeente met de verkoop van reststroken. Reststroken zijn stroken grond in het openbaar gebied die aan de voor-, zij- of achterkant van een woonperceel liggen. Deze stroken hebben ook een openbare bestemming en zijn niet meer nodig voor de openbare ruimte. Als u zo'n stukje grond wilt kopen, toetst de gemeente of de grond daadwerkelijk verkocht kan worden. We kijken bijvoorbeeld of er nog ontwikkelingen te verwachten zijn waarvoor de grond nodig is en of er kabels of leidingen liggen. Bekijk ook de folder onder 'Downloads'.

  Voor de verkoop van reststroken op bedrijventerreinen verwijzen we u naar het product Bedrijfspanden/bedrijfskavels, huren of kopen.

 • Aanvullende informatie

  Verschil tussen huur en pacht

  Grond die gepacht wordt, mag alleen worden gebruikt voor landbouw. Een pachtovereenkomst moet in veel gevallen worden goedgekeurd door de Grondkamer. Een huurovereenkomst niet. Een pachtovereenkomst geldt voor een bepaalde tijd. Een huurovereenkomst kan ook voor onbepaalde tijd gelden.

  Bodemvervuiling

  Vóór aankoop van de grond moet duidelijk zijn of de bodem vervuild is. De verkoper moet u hierover informeren. Een bodemonderzoek laat zien of de bodem vervuild is. Laat daarom eerst een bodemonderzoek doen.

  Onrechtmatig gebruik van grond

  Uit een inventarisatie blijkt dat er ook stroken grond van de gemeente (bewust of onbewust) al bij de tuin getrokken zijn. Binnen de gemeente Cranendonck gaat het om vele vierkante meters. Tegelijk met de verkoop van reststroken grond gaat de gemeente dit onrechtmatig grondgebruik behandelen. Onder voorwaarden kunnen deze gronden ook gekocht worden.

  In beginsel wordt grond niet verhuurd als de grond ook verkocht kan worden.

 • Contact

  Meer informatie over de verkoop van reststroken?

  Het bedrijf Intersolum uit Asten voert dit project uit voor de gemeente. Neemt u voor meer informatie contact op met heer Ruud Krol (06 46 95 41 27) of de heer Bauke Brouwer (06 15 41 23 47). Ze zijn ook via e-mail te bereiken: Intersolum@cranendonck.nl. 

  Voor meer informatie over de verkoop van bouwkavels kunt u vragen naar een medewerker van Grondzaken.

 • Zie ook

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft ueen opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.