Grafrechten

Grafrechten

 • Wat is het?

  Bij elk graf registreert de gemeente één actuele rechthebbende. De rechthebbende is het aanspreekpunt voor de gemeente voor alle zaken rondom het graf. Hij/zij ontvangt onze correspondentie, regelt het onderhoud en eventuele verlengingen van het graf.

  Verlengen grafrechten

  De gemeente informeert de rechthebbende over de mogelijkheden en kosten van verlenging via een brief. We doen dat uiterlijk één jaar voor het verlopen van de rechten op een graf. Is de rechthebbende niet bekend, dan plaatsen we een informatiebordje bij het graf op de begraafplaats. Recht en onderhoud op een graf kan de rechthebbende steeds voor een periode van 10 jaar verlengen. De rechthebbende kan er ook voor kiezen om de rechten niet te verlengen. In dat geval ruimen wij het graf bovengronds. Dit gebeurt na afloop van de graftermijn. 

  Online regelen: (niet) verlengen

 • Wat moet ik doen?

  Rechthebbende wijzigen

  De rechten kunt u overschrijven op een andere rechthebbende. Het gaat dan om een echtgenoot of bloed- of aanverwant tot en met de derde graad. Een actuele rechthebbende doet in dat geval eerst afstand van de rechten voordat we die op een ander overschrijven. 
  De aanvraag voor het overschrijven van grafrechten doet u binnen een jaar na het overlijden van de rechthebbende. Als u niet tijdig aanvraagt, dan kunnen burgemeester en wethouders het recht op het graf laten vervallen.

  Online regelen: nieuwe rechthebbende

  Wilt u de rechten niet overschrijven? Dan kunt u ook afstand doen van het graf. U kunt daarbij geen aanspraak maken op een vergoeding. Het graf vervalt aan de gemeente. 

  Online regelen: afstand doen

 • Zie ook

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft ueen opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.