Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap

 • Wat is het?

  Het geregistreerde partnerschap is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Vanaf 1 juli 2016 kunt u uw voorgenomen partnerschap online melden bij de gemeente. U kunt ook persoonlijk langs gaan bij de gemeente waar u het partnerschap aangaat en een melding van uw voorgenomen partnerschap doen.

  Online regelen (partner 1)

  Online regelen (partner 2)

  Als u uw relatie met uw partner officieel wilt vastleggen, maar u wilt niet trouwen, dan kunt u uw partnerschap laten registreren bij de gemeente. 

  In de gemeente Cranendonck wordt het geregistreerd partnerschap voltrokken in het kasteeltje Cranendonck en in het gemeentehuis. Naast de twee vaste locaties is het in Cranendonck ook mogelijk om een geregistreerd partnerschap aan te gaan op een plek die voor u een bijzondere betekenis heeft. Kijk hiervoor bij 'Huwelijk op andere locatie'.

 • Hoe werkt het?

  Voor een geregistreerd partnerschap gelden de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner zijn 18 jaar of ouder.
  • U en uw partner mogen niet met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Als u onder curatele staat, hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • U en uw partner worden niet gedwongen om een geregistreerd partnerschap te sluiten.
  • De volgende familieleden mogen geen geregistreerd partnerschap met elkaar sluiten:
   • ouders en kinderen
   • grootouders en kleinkinderen
   • broers en zussen

  Als u niet aan de voorwaarden voldoet, kan de minister van Veiligheid en Justitie toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Meer informatie over het geregistreerd partnerschap vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Wat moet ik doen?

  • U meldt bij de gemeente dat u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Doe dit minstens 14 dagen van tevoren in de gemeente waar u wilt dat uw partnerschap geregistreerd wordt.
  • U meldt minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aan. Deze getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn.
  • Als u en uw partner niet in Nederland wonen en in ieder geval een van u is Nederlander, doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

  Niet-Nederlanders

  Niet-Nederlanders die in Nederland hun partnerschap willen registreren moeten een Verklaring geen schijnhuwelijk afleggen. Hiermee verklaart u geen geregistreerd partnerschap aan te gaan om een verblijfsvergunning te krijgen. U doet dit bij de gemeente waar u uw partnerschap wilt registreren.

  De Verklaring geen schijnhuwelijk is niet nodig als u:

  •     allebei de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;  
  •     allebei vreemdeling bent en allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  •     allebei vreemdeling bent en allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  •     een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  •     een beëindigd buitenlands huwelijk wilt laten registreren.

  De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor een niet-Nederlander te krijgen.

  De melding kunt u eenvoudig online doorgeven.

  U kunt de melding ook schriftelijk doen. Maak daarvoor gebruik het juiste formulier. De formulieren vindt u bij de downloads.

  • U bezit de Nederlandse nationaliteit; of u bent een EU-gemeenschapsonderdaan; of u heeft een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd:
   • Melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap
  • Eén van u bezit niet de Nederlandse nationaliteit; één of beide beschikt niet over een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd of is permanent
   • Melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap + verblijfsrecht

  Na het voltrekken van uw partnerschap kunt u kiezen voor wijziging van uw naamgebruik.Van de gemeente ontvangt u een bevestiging van de melding. U kunt de melding ook persoonlijk doorgeven. Maak daarvoor wel een afspraak.

  Afspraak maken

 • Wat heb ik nodig?

  Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u precies moet meenemen of online moet versturen. Soms heeft de gemeente waar u de melding doet namelijk een of meer van de volgende documenten al:

  • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
  • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen
  • eventueel een bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)

  Niet-Nederlanders die in Nederland hun partnerschap willen registreren moeten een Verklaring geen schijnhuwelijk afleggen. Dit kan bij de gemeente waar u uw partnerschap wilt registreren.

  De Verklaring geen schijnhuwelijk is niet nodig, als u:

  •     allebei de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;  
  •     allebei vreemdeling bent en allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  •     allebei vreemdeling bent en allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  •     een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  •     een beëindigd buitenlands huwelijk wilt laten registreren.

  De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor de niet-Nederlander te krijgen

 • Wat kost het?

  Geregistreerd partnerschap in het kasteeltje

  2018

  maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur

  € 474,25

  weekend, feestdagen en ADV-dagen tussen 09.00 - 16.00 uur

  € 632,25

  Geregistreerd partnerschap in de raadszaal van het gemeentehuis

  maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur

  € 418,45

  weekend, feestdagen en ADV-dagen tussen 09.00 - 16.00 uur

  € 557,90

  Geregistreerd partnerschap op eigen locatie

  maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur

  € 418,45

  weekend, feestdagen en ADV-dagen tussen 09.00 - 16.00 uur

  € 557,90

  Aanwijzing eigen trouwlocatie

  € 246,35

  Geregistreerd partnerschap in een spreekkamer van het gemeentehuis     

  dinsdag om 09.00 uur om 09.30 uur (uitsluitend voor inwoners van de gemeente)

  gratis

  Overige kosten

  Partnerschapsboekje

  €   29,75

  Uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand

  €   13,20

  In het gemeentehuis kunt u alleen pinnen.

 • Aanvullende informatie

  In onze flyers leest u meer over het geregistreerd partnerschap in het kasteeltje Cranendonck of in het gemeentehuis.

  Verschil met huwelijk

  Er zijn 2 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

  • Als u trouwt, moet u elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Voor het ontbinden van een huwelijk moet u altijd naar de rechter.
  • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel. 

  Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  Als u een geregistreerd partnerschap hebt en u wilt trouwen met uw geregistreerd partner, kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit kunt u bij  elke gemeente doen.

  Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

  Veel landen accepteren het geregistreerd partnerschap niet. Dit kan problemen geven als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land.

  Ook de notaris kan u meer informatie geven over welke samenlevingsvorm het beste bij u past. Kijk eens op de site zo zijn we niet getrouwd.

 • Zie ook

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft ueen opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.