Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap

 • Wat is het?

  Wat leuk dat u uw relatie met uw partner officieel wilt laten vastleggen in een geregistreerd partnerschap. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente.

  Het geregistreerde partnerschap is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Vanaf 1 juli 2016 kunt u uw voorgenomen partnerschap online melden bij de gemeente. U kunt ook persoonlijk langs gaan bij de gemeente waar u het partnerschap aangaat en een melding van uw voorgenomen partnerschap doen.

  Online regelen (partner 1)

  Online regelen (partner 2)

  In de gemeente Cranendonck wordt het geregistreerd partnerschap voltrokken in het kasteeltje Cranendonck en in het gemeentehuis. Naast de twee vaste locaties is het in Cranendonck ook mogelijk om een geregistreerd partnerschap aan te gaan op een plek die voor u een bijzondere betekenis heeft. Kijk hiervoor bij 'Huwelijk op andere locatie'.

 • Hoe werkt het?

  Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

  • de datum;
  • de locatie;
  • welke ambtenaar u wilt;
  • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
  • wat de kosten zijn.

  Belangrijk is dat:

  • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
  • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

  Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

  • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
  • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • Wat moet ik doen?

  • U meldt bij de gemeente dat u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Doe dit minstens 14 dagen van tevoren in de gemeente waar u wilt dat uw partnerschap geregistreerd wordt.
  • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben.

  Geregistreerd partnerschap met een niet-Nederlander

  Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u het partnerschap aan te gaan voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

  U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

  • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
  • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • een buitenlands geregistreerd partnerschap ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  • een beëindigd buitenlands partnerschap in Nederland wilt laten registreren.

  De melding kunt u eenvoudig online doorgeven.

  U kunt de melding ook schriftelijk doen. Maak daarvoor gebruik het juiste formulier. De formulieren vindt u bij de downloads.

  • U bezit de Nederlandse nationaliteit; of u bent een EU-gemeenschapsonderdaan; of u heeft een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd:
   • Melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap
  • Eén van u bezit niet de Nederlandse nationaliteit; één of beide beschikt niet over een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd of is permanent
   • Melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap + verblijfsrecht

  Na het voltrekken van uw partnerschap kunt u kiezen voor wijziging van uw naamgebruik.Van de gemeente ontvangt u een bevestiging van de melding. U kunt de melding ook persoonlijk doorgeven. Maak daarvoor wel een afspraak.

  Afspraak maken

 • Wat heb ik nodig?

  Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u precies moet meenemen of online moet versturen. Soms heeft de gemeente waar u de melding doet namelijk een of meer van de volgende documenten al:

  • Afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner.
  • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner.
  • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen.
  • Als u eerder getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap hebt gehad: bewijs dat dit beëindigd is. Zoals een scheidingsakte of overlijdensakte

  Niet-Nederlanders die in Nederland hun partnerschap willen registreren moeten een Verklaring geen schijnhuwelijk afleggen. Dit kan bij de gemeente waar u uw partnerschap wilt registreren.

  De Verklaring geen schijnhuwelijk is niet nodig, als u:

  •     allebei de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;  
  •     allebei vreemdeling bent en allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  •     allebei vreemdeling bent en allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  •     een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  •     een beëindigd buitenlands huwelijk wilt laten registreren.

  De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor de niet-Nederlander te krijgen

 • Wat kost het?

  Huwelijk in het kasteeltje

  2019

  maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur

  € 628,25

  weekend, feestdagen en ADV-dagen tussen 09.00 - 16.00 uur

  € 657,70

  Huwelijk in de raadszaal van het gemeentehuis

  maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur

  € 490,75

  weekend, feestdagen en ADV-dagen tussen 09.00 - 16.00 uur

  € 580,35

  Huwelijk op eigen locatie

  maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur

  € 556,00

  weekend, feestdagen en ADV-dagen tussen 09.00 - 16.00 uur

  € 741,15

  Aanwijzing eigen trouwlocatie

  € 170,10

  Huwelijk in een spreekkamer van het gemeentehuis     

  dinsdag om 09.00 uur om 09.30 uur (uitsluitend voor inwoners van de gemeente)

  gratis

  Overige kosten

  Trouwboekje

  €   33,10

  Uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand

  €   13,40

  In het gemeentehuis kunt u alleen pinnen.

 • Aanvullende informatie

  In onze flyers leest u meer over het geregistreerd partnerschap in het kasteeltje Cranendonck of in het gemeentehuis.

  • Als u uw geregistreerd partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk, vraagt u de gemeente om een 'akte van omzetting'.
  • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
  • Een buitenlands partnerschap wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

  Overige voorwaarden

  • U mag geen partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Als u niet voldoet u aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

  Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is.

  Ook de notaris kan u meer informatie geven over welke samenlevingsvorm het beste bij u past. Kijk eens op de site zo zijn we niet getrouwd.

 • Zie ook

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.