Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Geluidsoverlast veroorzaken

Geluidsoverlast veroorzaken

 • Wat is het?

  Het is verboden om een geluidsapparaat in de open lucht in werking te hebben en er handelingen mee te verrichten op een zodanige wijze, dat voor omwonenden of overigen in de omgeving geluidshinder wordt veroorzaakt. De gemeente kan hiervoor ontheffing verlenen. Bijvoorbeeld bij een evenement. Hiervoor dient u een ontheffing aan te vragen. Een dergelijke ontheffing kunt u direct aanvragen bij de aanvraag voor een evenement.

  Een vergunning vraagt u digitaal aan:

  Online aanvragen

  Ondervindt u geluidshinder?

  U kunt uw klacht of melding over geluidhinder eenvoudig online doorgeven aan de Milieuklachtencentrale via de website van de provincie Noord-Brabant. 

  Online regelen

 • Hoe werkt het?

  Maximaal geluidsniveau

  Het equivalente muziekgeluidsniveau LAeq en LCeq veroorzaakt door een evenement gemeten op een hoogte van 1,5 meter mag niet meer bedragen dan: 

  A-meting; geluid dat voor het menselijk oor hoorbaar is

  85 dB(A) op 25 meter

  79 dB(A) op 50 meter

  75 dB(A) op de gevels van geluidsgevoelige objecten vanaf 75 meter

  C-meting; al het geluid dat geproduceerd wordt (ook wat niet hoorbaar is)

  100 dB(C) op 25 meter

  94 dB(C) op 50 meter

  90 dB(C) op de gevels van geluidsgevoelige objecten vanaf 75 meter

 • Wat kost het?

  Leges 2020

  De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag geluids-/muziekontheffing bedragen € 24,65 voor ieder daaraan besteed kwartier.

 • Zie ook

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft ueen opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.