Gehandicaptenparkeerkaart

Gehandicaptenparkeerkaart

 • Wat is het?

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

  Er zijn drie soorten kaarten.

  Bestuurderskaart

  • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
  • U kunt zelf auto rijden.

  Passagierskaart 

  • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
  • U kunt niet zelf auto rijden. U hebt continu de hulp van een bestuurder nodig.

  U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit.

  Instellingenkaart 

  Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

  Meer informatie over de voorwaarden voor een gehandicaptenparkeerkaart vindt u via www.regelhulp.nl.

  Een aanvraag regelt u eenvoudig online.

  Online regelen

 • Hoe werkt het?

  Bestuurderskaart:

  • als u ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebt van langdurige aard (langer dan 6 maanden) en
  • met de gebruikelijke loophulpmiddelen in redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen.

  Passagierskaart:

  • als u ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebt van langdurige aard (langer dan 6 maanden) en
  • met de gebruikelijke loophulpmiddelen in redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen en
  • voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder die u vervoert. 

  Wanneer u permanent aan een rolstoel gebonden bent, komt u zonder meer in aanmerking voor een GPK. 

  • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
  • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig
  • De bestuurderskaart staat op kenteken geregistreerd.
  • Een passagierskaart staat niet op kenteken geregistreerd maar wel op naam en mag alleen door deze persoon gebruikt worden.
 • Wat moet ik doen?

  • U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij de gemeente.
  • Een medische instantie onderzoekt uw lichamelijke beperking. De gemeente bepaalt welke instantie dit doet.

  Een aanvraag regelt u eenvoudig online. Of u maakt gebruik van het formulier dat u vindt bij de 'downloads'. 

  Online regelen

  Neem voor meer informatie contact op met het Sociaal Team van de gemeente. Het Sociaal Team is iedere werkdag telefonisch te bereiken van 09.30 tot 12.30 uur via het telefoonnummer 14 0495. U kunt ook een contactverzoek doen, dan bellen wij u terug. 

  Contactverzoek

 • Wat heb ik nodig?

  • Uw geldige identiteitsbewijs
  • Een recente pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
  • Bewijs van medisch onderzoek
 • Wat kost het?

  € 57,65 (2021)

  U betaalt de leges als u de kaart komt ophalen. In het gemeentehuis kunt u alleen pinnen. Mocht de aanvraag voor een GPK niet worden gehonoreerd volgt een terugbetaling van € 10,25 omdat de kaart dan niet aangemaakt hoeft te worden.

 • Hoe lang duurt het?

  Vanaf de aanvraagdatum gaat de wettelijke termijn in van 8 weken. Binnen deze termijn zal - indien nodig- ook een medisch onderzoek worden gevraagd. Tenzij de termijn van afhandeling om redenen en of in overleg met de aanvrager wordt verlengd zal na 8 weken een beslissing op de aanvraag worden gegeven.

 • Aanvullende informatie

  Let op

  Hebt u een aanvraag ingediend voor een bestuurderskaart en bent u in het bezit van een geldig rijbewijs? Houd er dan rekening mee dat de door u overlegde gegevens er toe kunnen leiden dat uw rijbewijs ongeldig wordt verklaard. Dit gebeurt na onderzoek door een onafhankelijk specialist. De minister van Verkeer en Waterstaat verklaart u dan ongeschikt voor het besturen van een motorrijtuig op grond van de artikelen 130-134 van de Wegenverkeerswet 1994. 

  Hardheidsclausule

  Als u niet voldoet aan de criteria en toch voor een GPK in aanmerking wilt komen dan kunt u een beroep doen op de zogenaamde 'hardheidsclausule'. U kunt daarvan gebruik maken wanneer u door een aandoening of gebrek aantoonbare ernstige beperkingen hebt, anders dan een loopbeperking, die het hebben van een GPK rechtvaardigen. Het moet daarbij gaan om een ernstig en uniek geval dat door de keurende arts wordt beoordeeld. Dat gebeurt op basis van een medisch protocol. Geef aan waarom u een beroep doet op de hardheidsclausule.

 • Zie ook

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.