Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Exploitatievergunning horecabedrijf

Exploitatievergunning horecabedrijf

 • Wat is het?

  U hebt een horeca-exploitatievergunning nodig als u een horecabedrijf wilt exploiteren. De vergunningplicht geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol aanbiedt. 

 • Hoe werkt het?

  Meestal krijgt u de vergunning als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De houder/leidinggevende is minimaal 21 jaar en van onbesproken gedrag. De gemeente kan vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
  • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. De gemeente kan vragen dat u daartoe maatregelen neemt.
  • Het bestemmingsplan geeft aan dat er horecabedrijven in het gebied mogen zijn.
  • De gemeente kan u vragen om een ingevuld Bibob-formulier. Hiermee beoordeelt zij of er een kans is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten.
 • Wat moet ik doen?

  Op dit product is de Wet Bibob van toepassing.

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

 • Wat kost het?

  Tarieven 2020 voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

  - tot het verkrijgen van een exploitatievergunning/terrasvergunning als bedoeld in artikel 2:28 van Algemene Plaatselijke Verordening (APV):  € 445,80

  - tot het verkrijgen van een (zomer)terrasvergunning als bedoeld in artikel 2:10 van Algemene Plaatselijke Verordening (APV):  € 93,85


  Als u voor uw terras gebruik maakt van gemeentegrond, heft de gemeente hiervoor jaarlijks precariobelasting.
  In 2020 bedraagt dit € 4,75 per m2.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken hoort u van de gemeente of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal 8 weken verlengen 

  Binnen 8 weken hoort u van de gemeente of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal 8 weken verlengen.

 • Aanvullende informatie

  Overleg eerst met de gemeente voor u een aanvraag indient. U krijgt dan informatie over de eisen die voortkomen uit de APV en andere criteria waaraan de gemeente toetst. Zo weet u waar u aan toe bent. 

  Houdt u er rekening mee dat de aanvraagprocedure voor een exploitatie- (en drank- en horeca-)vergunning minimaal enkele maanden in beslag neemt.  

  Een exploitatievergunning vervalt indien:

  • de exploitatie langer dan drie maanden is (of wordt) onderbroken,
  • er sprake is van een gewijzigde exploitatie, waarvoor geen nieuwe vergunning is aangevraagd,
  • de vergunninghouder niet langer de inrichting exploiteert.

 • Zie ook

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft ueen opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.