Exploitatievergunning horecabedrijf

Exploitatievergunning horecabedrijf

 • Wat is het?

  U hebt een horeca-exploitatievergunning nodig als u een horecabedrijf wilt exploiteren. De vergunningplicht geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol aanbiedt. 

  In een exploitatievergunning staan voorwaarden. Deze voorwaarden hebben te maken met overlast, veiligheid en fatsoen. U vraagt een exploitatievergunning aan bij de gemeente als:

  • u een horecabedrijf wilt starten of overnemen
  • u uw horecabedrijf wilt uitbreiden door een verbouwing
  • de rechtsvorm van uw horecabedrijf verandert
  • uw horecabedrijf een andere leidinggevende krijgt
  • u een terras wilt starten of uw terras wilt uitbreiden
  • u met uw horecabedrijf nieuwe activiteiten gaat uitvoeren

  Dit geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol schenkt. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een:

  • hotel
  • restaurant, café of snackbar
  • discotheek
  • buurthuis of clubhuis
 • Hoe werkt het?

  U kunt een exploitatievergunning krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De eigenaar of leidinggevende is van onbesproken gedrag en minimaal 21 jaar oud. De gemeente kan vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
  • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. De gemeente kan vragen dat u maatregelen neemt om daarvoor te zorgen.
  • In het gebied mogen horecabedrijven zitten.

  De gemeente kan u vragen om een ingevuld Bibob-formulier. Hiermee checkt de gemeente de achtergrond van uw bedrijf en de mensen die er werken.

 • Wat moet ik doen?

  Op dit product is de Wet Bibob van toepassing.

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

 • Wat heb ik nodig?

  • Een bedrijfs- of ondernemingsplan met informatie over de werkzaamheden, de producten en de mensen voor wie uw horecabedrijf bedoeld is.
  • Een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of pachtovereenkomst van het pand.
  • Een plattegrond van het pand met de ligging, indeling, de verschillende ruimten en de grenzen van het terrein.
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
  • Een kopie van de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
  • Een ingevuld Bibob-formulier.
 • Wat kost het?

  Tarieven 2021 voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

  - tot het verkrijgen van een exploitatievergunning/terrasvergunning als bedoeld in artikel 2:28 van Algemene Plaatselijke Verordening (APV):  € 453,80

  - tot het verkrijgen van een (zomer)terrasvergunning als bedoeld in artikel 2:10 van Algemene Plaatselijke Verordening (APV):  € 95,55


  Als u voor uw terras gebruik maakt van gemeentegrond, heft de gemeente hiervoor jaarlijks precariobelasting.
  In 2021 bedraagt dit € 4,85 per m2.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken hoort u van de gemeente of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal 8 weken verlengen 

  Binnen 8 weken hoort u van de gemeente of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal 8 weken verlengen.

 • Aanvullende informatie

  Overleg eerst met de gemeente voor u een aanvraag indient. U krijgt dan informatie over de eisen die voortkomen uit de APV en andere criteria waaraan de gemeente toetst. Zo weet u waar u aan toe bent. 

  Houdt u er rekening mee dat de aanvraagprocedure voor een exploitatie- (en drank- en horeca-)vergunning minimaal enkele maanden in beslag neemt.  

  Een exploitatievergunning vervalt indien:

  • de exploitatie langer dan drie maanden is (of wordt) onderbroken,
  • er sprake is van een gewijzigde exploitatie, waarvoor geen nieuwe vergunning is aangevraagd,
  • de vergunninghouder niet langer de inrichting exploiteert.

 • Zie ook

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.