Exploitatievergunning horecabedrijf

Exploitatievergunning horecabedrijf

 • Wat is het?

  U hebt een horeca-exploitatievergunning nodig als u een horecabedrijf wilt exploiteren. De vergunningplicht geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol aanbiedt. 

 • Hoe werkt het?

  Meestal krijgt u de vergunning als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De houder/leidinggevende is minimaal 21 jaar en van onbesproken gedrag. De gemeente kan vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
  • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. De gemeente kan vragen dat u daartoe maatregelen neemt.
  • Het bestemmingsplan geeft aan dat er horecabedrijven in het gebied mogen zijn.
  • De gemeente kan u vragen om een ingevuld Bibob-formulier. Hiermee beoordeelt zij of er een kans is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten.
 • Wat moet ik doen?

  Op dit product is de Wet Bibob van toepassing.

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

 • Wat kost het?

  Tarieven 2020 voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

  - tot het verkrijgen van een exploitatievergunning/terrasvergunning als bedoeld in artikel 2:28 van Algemene Plaatselijke Verordening (APV):  € 445,80

  - tot het verkrijgen van een (zomer)terrasvergunning als bedoeld in artikel 2:10 van Algemene Plaatselijke Verordening (APV):  € 93,85


  Als u voor uw terras gebruik maakt van gemeentegrond, heft de gemeente hiervoor jaarlijks precariobelasting.
  In 2020 bedraagt dit € 4,75 per m2.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken hoort u van de gemeente of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal 8 weken verlengen 

  Binnen 8 weken hoort u van de gemeente of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal 8 weken verlengen.

 • Aanvullende informatie

  Overleg eerst met de gemeente voor u een aanvraag indient. U krijgt dan informatie over de eisen die voortkomen uit de APV en andere criteria waaraan de gemeente toetst. Zo weet u waar u aan toe bent. 

  Houdt u er rekening mee dat de aanvraagprocedure voor een exploitatie- (en drank- en horeca-)vergunning minimaal enkele maanden in beslag neemt.  

  Een exploitatievergunning vervalt indien:

  • de exploitatie langer dan drie maanden is (of wordt) onderbroken,
  • er sprake is van een gewijzigde exploitatie, waarvoor geen nieuwe vergunning is aangevraagd,
  • de vergunninghouder niet langer de inrichting exploiteert.

 • Zie ook

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft ueen opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.