Evenement organiseren

Evenement organiseren

 • Wat is het?

  Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Wilt u een evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Dit kan alleen in de gemeente waar u het evenement wilt houden.

  Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente. Bijvoorbeeld een straatfeest of een barbecue.

  Een aanvraag of een melding regelt u eenvoudig online:

  Online regelen

 • Hoe werkt het?

  Melding evenement

  Als uw evenementen voldoet aan alle meldings-voorwaarden dan is een melding voldoende:

  • de organisator doet ten minste 3 weken voorafgaand aan het evenement daarvan een digitale melding
  • uw evenement buiten wordt gehouden
  • het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 150 personen
  • het evenement vindt plaats tussen 08.00 uur en 00.00 uur
  • het evenement is in de open lucht
  • het evenement vindt niet plaats op een rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of vormt anderszins een belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten
  • er wordt maximaal tweemaal per jaar een (buurt)feest gegeven in dezelfde straat/op dezelfde locatie
  • omwonenden worden minimaal twee weken van tevoren op de hoogte gebracht

  Vergunning

  In alle andere gevallen moet u een evenementen vergunning aanvragen. Een aanvraag regelt u eenvoudig online. Ook is het mogelijk online een vergunningscheck te doen.

  online aanvragen

  Per 1 januari 2018 zijn de regels voor brandveilig gebruik aangepast

  U moet een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert:

  • op een plaats en daar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel) zoals een bijeenkomsttent, tribune, podium plaatst;
  • of een andere constructie aanwezig is en er geen vergunning brandveilig gebruik nodig is;
  • of geen evenementenvergunning met brandveiligheidseisen is verleend en ten minste een van de onderstaande situaties optreedt:
  1. in een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen;
  2. in de tijdelijke verblijfsruimte verzorging biedt aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen;
  3. een tijdelijke verblijfsruimte heeft die is bestemd voor meer dan 150 personen.

  Een melding is ook verplicht in alle gevallen dat u een activiteit op een plaats organiseert en u de brandveiligheid op een andere manier wilt regelen dan door toepassing van de concrete voorschriften in de hoofdstukken 3 t/m 5 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

  Geen gebruiksmelding

  Een gebruiksmelding is niet nodig als er al een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken verleend is voor de activiteit of er een evenementenvergunning noodzakelijk is en in dat kader de gegevens die bij deze melding zouden moeten worden aangeleverd, al aangeleverd zijn.

  Het formulier voor het aanvragen van de gebruiksmelding vindt onder downloads.

  De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. De gemeente kan een groot of klein evenement ook verbieden.

 • Wat moet ik doen?

  Wij adviseren u om ruim op tijd de aanvraag in te dienen. Daarmee voorkomt u dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen. Houd rekening met de volgende aanvraagtermijnen:

  • Groot of middelgroot evenement: minimaal 10-12 weken.
  • Klein evenement; minimaal 8 weken.
  • Meldingsplichtig evenement; minimaal 2 weken.

 • Wat heb ik nodig?

  Per 1 januari 2018 zijn de regels voor brandveilig gebruik aangepast

  U moet een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert:

  • op een plaats en daar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel) zoals een bijeenkomsttent, tribune, podium plaatst;
  • of een andere constructie aanwezig is en er geen vergunning brandveilig gebruik nodig is;
  • of geen evenementenvergunning met brandveiligheidseisen is verleend en ten minste een van de onderstaande situaties optreedt:
  1. in een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen;
  2. in de tijdelijke verblijfsruimte verzorging biedt aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen;
  3. een tijdelijke verblijfsruimte heeft die is bestemd voor meer dan 150 personen.

  Een melding is ook verplicht in alle gevallen dat u een activiteit op een plaats organiseert en u de brandveiligheid op een andere manier wilt regelen dan door toepassing van de concrete voorschriften in de hoofdstukken 3 t/m 5 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

  Geen gebruiksmelding

  Een gebruiksmelding is niet nodig als er al een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken verleend is voor de activiteit of er een evenementenvergunning noodzakelijk is en in dat kader de gegevens die bij deze melding zouden moeten worden aangeleverd, al aangeleverd zijn.

  Het formulier voor het aanvragen van de gebruiksmelding kunt u vinden onder downloads.

 • Wat kost het?

  Leges 2022:

  De leges voor het in behandeling nemen van een evenementenvergunning bedragen € 25,60 per kwartier.
  Voor een eendaags evenement wordt één kwartier gerekend en voor een meerdaags evenement wordt twee kwartier in rekening gebracht.

  Aan een melding evenement zijn geen kosten verbonden.

 • Aanvullende informatie

  Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.

 • Contact

  Alle aanvragen kunt u digitaal verzenden naar het emailadres: evenementencr@cranendonck.nl

 • Zie ook

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.