Energietoeslag

Energietoeslag

 • Wat is het?

  Wat is de energietoeslag?

  De energietoeslag is een bedrag van € 800,00 netto per huishouden. Dit is een eenmalige bijdrage voor uw energiekosten. 

  Belangrijk is dat u een laag inkomen heeft om voor deze toeslag in aanmerking te komen. Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

  Heeft u een uitkering?

  Sommige mensen ontvangen de eenmalige energietoeslag vanzelf. Zij hoeven geen aanvraag in te dienen. 

  • Huishoudens met een uitkering van de gemeente (Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz-uitkering) krijgen het bedrag vóór 1 juni 2022 op de bankrekening gestort.
  • Huishoudens met aanvullende bijstand op de AOW van de Sociale Verzekeringsbank (AIO-uitkering) krijgen het bedrag vóór 1 juli 2022 op de bankrekening gestort. De gemeente krijgt gegevens van de Sociale Verzekeringsbank.
  • Huishoudens die periodieke bijzondere bijstand en/of de premiebijdrage voor de collectieve zorgverzekering van de gemeente ontvangen hebben mogelijk ook recht op de energietoeslag. De gegevens van deze personen zijn al bekend bij de gemeente. We kunnen daarmee beoordelen of u recht heeft op de energietoeslag. U zult na deze screening vóór 1 juli 2022 of een betaling ontvangen of een brief van de gemeente dat u niet voor de energietoeslag in aanmerking komt.

  In bovenstaande gevallen hoeft u dus zelf geen aanvraag in te dienen.

  Heeft u geen uitkering zoals hierboven aangegeven, maar wel een laag inkomen?

  Niet alle inkomens van onze inwoners zijn bij ons bekend. Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u misschien ook recht op de energietoeslag.

  Zelf energietoeslag aanvragen kan tot en met 31 juli 2022.

  U kunt de aanvraag indienen via onderstaande button met het digitale aanvraagformulier.

  Online energietoeslag aanvragen

 • Hoe werkt het?

  Wat zijn de voorwaarden?

  U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente als u:

  • 21 jaar of ouder bent; en
  • in de gemeente Cranendonck woont; en
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
  • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de voor u toepasselijke bijstandsnorm.

  Inkomensgrenzen per maand inclusief vakantietoeslag:

  Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd     Vanaf AOW-leeftijd
  Alleenstaand € 1.310,05 € 1.455,67
  Samenwonend/getrouwd     € 1.871,50 € 1.971,05

  U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar op de datum van uw aanvraag:

  • 18, 19 of 20 jaar oud bent; of
  • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt; of
  • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); of
  • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente.

  Voldoet u aan de voorwaarden? En geldt geen van bovenstaande situaties voor u? Vraag dan de energietoeslag aan!

 • Wat moet ik doen?

  • We hebben een aantal bewijsstukken nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Voordat u het aanvraagformulier gaat invullen, zorg voor scans of screenshots van de volgende bewijsstukken:
   • een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) van uzelf en uw eventuele partner;
   • salarisspecificatie, uitkeringsspecificatie of andere bewijsstukken van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner van de maand voorafgaand aan deze aanvraag;
   • als u en of uw partner zelfstandige bent, bewijsstukken van het jaarinkomen 2021;
   • bankpas van de bankrekening waarop wij de toeslag kunnen betalen.
  • U vult de vragen gesteld in het digitale aanvraagformulier naar waarheid in.
  • U levert kopieën, scans of screenshots van alle gevraagde bewijsstukken in. Die kunt u uploaden. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
  • U ondertekent dit aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen. 

  Heeft u vragen?

  Heeft u vragen over de energietoeslag van de gemeente Cranendonck? Stel ze via energietoeslag@a2samenwerking.nl of neem telefonisch contact op met de afdeling Werk en Inkomen via 040-2083531.

  Kunt u de aanvraag niet online indienen? Neem dan op werkdagen contact op met de afdeling Werk en Inkomen. U krijgt dan de papieren versie van het aanvraagformulier toegestuurd. Het ingevulde en ondertekende formulier moet u dan met de gevraagde bewijsstukken naar ons toezenden, mailen of inleveren aan de balie van het gemeentehuis ter attentie van de afdeling Werk en Inkomen.

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.