In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Drank- en horecavergunning

Drank- en horecavergunning

 • Wat is het?

  Wilt u een horecabedrijf starten, overnemen of wijzigingen aanbrengen in uw bedrijf? Vraag hiervoor dan een Drank- Horecavergunning aan.

  Een Drank- en Horecavergunning geldt voor:

  • Horecabedrijven, waar sprake is van verstrekking van alcoholhoudende drank, voor gebruik ter plaatse.
  • Slijterijen, ten behoeve van het mogen verstrekken van sterke drank, voor gebruik elders dan ter plaatse.
  • Para commerciële horeca-inrichtingen zoals: sportkantines, gemeenschapshuizen waar sprake is van verstrekking van alcoholhoudende drank, voor gebruik ter plaatse.

  Supermarkten, cafetaria’s, etc. mogen zonder drank- en horecavergunning verpakte zwakalcoholhoudende drank verkopen, maar alléén voor gebruik elders dan ter plaatse. Verkoop van alcohol in tankstations en niet-levensmiddelenwinkels is verboden.

  Wil u zwakalcoholhoudende dranken verstrekken tijdens evenementen, dan kunt u een ontheffing aanvragen. Een aanvraag regelt u eenvoudig online:

  Online aanvragen

   

   

 • Hoe werkt het?

  Om in aanmerking te komen voor een drank- en horecavergunning dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:
   

  De inrichting:

  • Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.

  Leidinggevenden: 

  • zijn minimaal 21 jaar oud,
  • zijn van onbesproken gedrag,
  • komen niet voor in het curatele register,  
  • zijn in het bezit van de Verklaring Sociale Hygiëne,
  • zijn in het bezit van een geldig indentiteitsbewijs
 • Wat moet ik doen?

  Voorafgaand aan de aanvraag maakt u een afspraak bij een van de medewerkers van de afdeling Leefomgeving, team gebruik openbare ruimte. Tijdens dit gesprek wordt  uitleg gegeven hoe een aanvraagprocedure drank- en horecavergunning verloopt en worden de noodzakelijke aanvraagformulieren aan u overhandigd.

  Op dit product is de Wet Bibob van toepassing.

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

  Bibob-formulier

  De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

  Nieuwe leidinggevende altijd melden

  Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

 • Wat heb ik nodig?

  Voor de aanvraag van een drank- en horecavergunning van een commercieel bedrijf overlegt u de volgende stukken:

  • aanvraagformulieren drank- en horecawet (Model A);
  • aanvraagformulier exploitatievergunning;
  • formulier "bijlage bij model A" (één exemplaar voor iedere leidinggevende die op de vergunning wordt vermeld);
  • kopie geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden die op de vergunning worden vermeld;
  • kopie verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden die op de vergunning worden vermeld;
  • inschrijving bij de Kamer van koophandel;
  • plattegrond op schaal getekend van de horeca-inrichting én de bijbehorende terrassen;
  • kopie huurcontract van het pand (indien van toepassing)
  • melding in het kader van het Activiteitenbesluit (via Activiteitenbesluit Internet Module)
  • melding brandveilig gebruik (indien van toepassing)
  • ingevulde vragenlijsten Bibob, met alle hierin gevraagde bijlagen.

  Voor paracommerciële instellingen overlegt u de volgende stukken:

  • kopie van het vastgestelde bestuursreglement
  • formulier "bijlage bij model B" (één exemplaar voor beide leidinggevende die op de vergunning wordt vermeld);
  • aanvraagformulieren drank- en horecawet (Model B);
  • aanvraagformulier exploitatievergunning;
  • kopie geldig legitimatiebewijs van beide leidinggevenden die op de vergunning worden vermeld;
  • kopie verklaring Sociale Hygiëne van beide leidinggevenden die op de vergunning worden vermeld;
  • lijst met alle recent IVA geinstrueerde personen;
  • inschrijving bij de Kamer van koophandel;
  • plattegrond op schaal van de horeca-inrichting én de bijbehorende terrassen;
  • melding in het kader van het Activiteitenbesluit (via Activiteitenbesluit Internet Module);
  • melding brandveilig gebruik (indien van toepassing)

  In bepaalde gevallen kunnen er nog aanvullende stukken gevraagd worden. 

 • Wat kost het?

  Tarieven 2021 voor het in behandeling nemen van:

  een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet €  848,00
  een melding als bedoeld in artikel 30 en 30a van de Drank- en Horecawet €  214,15
  een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing in artikel 35 van de Drank- en Horecawet €    43,45
  een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing in artikel 4 lid 4 van de Drank- en Horecawet €    43,45
 • Hoe lang duurt het?

  Vanaf het moment dat een aanvraag volledig en correct is ingediend, is de behandeltermijn normaal gesproken 8 weken. Indien er verder onderzoek noodzakelijk is of er dienen toch nog aanvullende stuken te worden verstrekt, kan deze periode worden verlengd.

  • U krijgt binnen 8 weken bericht.
  • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.