De nieuwe omgevingswet

De nieuwe omgevingswet

 • Wat is het?

  De nieuwe Omgevingswet zorgt voor eenvoudige en duidelijke regels voor onze leefomgeving. Met meer ruimte voor inbreng en ideeën vanuit inwoners en ondernemers. 

  Met onze leefomgeving bedoelen we onder andere bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, geluid, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed. De wet wil zorgen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden. We gaan dus steeds meer zoeken naar oplossingen die bijdragen aan een veilige en gezonde leefomgeving.

  De Omgevingswet treedt naar verwachting per 1 juli 2022 in werking.

 • Hoe werkt het?

  Wat betekent de Omgevingswet vanaf 1 juli 2022 voor u?

  Wanneer u iets wilt aanpassen in de leefomgeving, krijgt u te maken met de Omgevingswet. Bijvoorbeeld het verbouwen van uw woning of een activiteit in de buurt organiseren. Ook als ondernemer kunt u te maken krijgen met de Omgevingswet. Bijvoorbeeld als u een bouwplan wilt ontwikkelen.

  Met de Omgevingswet willen we ervoor zorgen dat u sneller en eenvoudiger vergunningen kunt aanvragen. De komende jaren gaan we steeds meer op deze manier werken.

  Wij zijn druk bezig met de invoering van de Omgevingswet

  Voordat we klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet moet er nog veel gebeuren. Niet alleen gemeenten, maar ook provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s zijn hier druk mee. Al deze organisaties werken samen om het voor u zo eenvoudig mogelijk te maken. We zorgen ervoor dat we op 1 juli 2022 klaar zijn voor de invoering van de wet. Zo worden interne processen en systemen aangepast op de nieuwe wet.

  Omgevingsvisie en omgevingsplan

  Voor de invoering van de Omgevingswet maakt de gemeente een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan. In het Omgevingsplan staat alle regels voor de fysieke leefomgeving binnen de gemeente. De visie en het plan worden gemaakt na 1 juli 2022.

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.