Collecte

Collecte

 • Wat is het?

  Wilt u voor een goed doel geld of spullen inzamelen? Dan vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente.

  Onder collecteren verstaan we alle activiteiten die tot doel hebben om geld op te halen voor een goed doel. Dus niet alleen het rondgaan met collectebussen maar ook:

  • heitje voor karweitje,
  • inzamelen van lege flessen, etc.,
  • verkopen van kaarten, paaseieren, kerststukjes, speculaaspoppen, etc.,
  • het werven van donateurs,
  • aanbieden van intekenlijst voor de inzameling van geld  of goederen.

  Een aanvraag regelt u eenvoudig online:

  online regelen

 • Hoe werkt het?

  De gemeente wil dat er niet teveel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. In een collecterooster houdt zij bij wanneer er collectes zijn. De gemeente kijkt of uw collecte past in het rooster.

  Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Ook kunt u hier het rooster van de gemeente inzien. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.

 • Wat moet ik doen?

  Staat uw organisatie in het landelijk collecterooster?

  U hoeft geen collectevergunning aan te vragen. U moet wel bij de gemeente melden dat u gebruik maakt van de voor uw organisatie gereserveerde periode. Doe dit minimaal zes weken vóór de gereserveerde periode. Gebruik hiervoor het e-mailadres evenementencr@cranendonck.nl.

  Staat uw organisatie niet op het landelijk collecterooster?

  Dien een aanvraag collectevergunning in via online regelen. 

 • Wat kost het?

  Leges voor 2019:

  De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een collectevergunning bedragen € 88,60.

 • Aanvullende informatie

  Collecteren in een periode die is toegewezen aan een erkende landelijke organisatie is mogelijk. De landelijke organisatie moet dan wel schriftelijk verklaren hiertegen geen bezwaar te hebben.

  Collecteren in besloten kring mag zonder vergunning. Het hangt van de activiteit af of dat besloten is of niet. Wordt er tijdens een ouderavond of een leerlingactiviteit gecollecteerd, dan geldt dit als een besloten activiteit. Een willekeurige voorbijganger zal uit de school worden geweerd.


  Organiseert de school een braderie en wordt die in het plaatselijk huis-aan-huisblad aangekondigd, dan is het dus de bedoeling dat er zo veel mogelijk mensen komen, juist ook van buitenaf en is het een openbare bijeenkomst. Ook als leerlingen er op uitgestuurd worden om bij zo veel mogelijk mensen (dus ook de buren) geld in te zamelen, is het een openbare aangelegenheid en moet er een vergunning worden aangevraagd.

 • Zie ook

 • Downloads

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft ueen opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.