Buurtpreventie via WhatsApp

Buurtpreventie via WhatsApp

 • Wat is het?

  Sinds 12 mei 2016 is er in alle kernen van de gemeente buurtpreventie via WhatsApp actief. Na de oproep aan de inwoners van Cranendonck door de initiatiefnemers en de gemeente nemen inmiddels meer dan 800 mensen  deel aan de WhatsApp groepen.

  Het WhatsApp-project omvat een initiatief waarbij burgers, gemeente en politie samenwerken om door middel van het communicatiemiddel WhatsApp informatie uit te wisselen en op die manier woninginbraken tegen te gaan. Deelnemende buurtbewoners krijgen duidelijke instructies over hoe ze bij het zien van verdachte situaties moeten handelen conform de regels die hiertoe zijn opgesteld binnen het WhatsApp project.

 • Hoe werkt het?

  In Cranendonck zijn verschillende groepen actief:

  • Budel Noord
  • Budel Zuid
  • Maarheeze
  • Budel-Schoot en Budel-Dorplein
  • Soerendonk en Gastel.

  In de nabije toekomst is het de bedoeling om ook de groepen uit Hamont-Achel en Weert te koppelen. De WhatsApp groepen in deze gemeenten werken volgens het zelfde principe als in Cranendonck. Zo ontstaat één groot regionaal netwerk. Op alle toegangswegen in de gemeente zijn borden geplaatst waarop te zien is dat er buurtpreventie via WhatsApp actief is.

 • Wat moet ik doen?

  Deelname aan één van de groepen is nog steeds mogelijk. U kunt zich opgeven door het sturen van een e-mail naar buurtpreventiecranendonck@gmail.com. Vermeld daarrbij uw naam, adres en 06 nummer. Wanneer er nog ruimte is in de groep, dan wordt u aan de groep toegevoegd. Belangrijk is dat u over een smartphone met WhatsApp beschikt. Deelnemers moeten ouder dan 18 jaar zijn.  

 • Aanvullende informatie

  Dit project is in deze vorm in Tilburg gestart en is daar al zeer succesvol gebleken als preventiemiddel. Op sommige plaatsen zijn daar de inbraken met de helft afgenomen. De Belgische televisie heeft een reportage gemaakt in Tilburg over de werking en het succes van het WhatsApp-project. 

  SAAR-methode

  SAAR staat voor Signaleren, Alarmeren, Appen en Registreren. Bij het signaleren (S) van een verdachte situatie in de buurt worden bewoners geacht om eerst meteen de politie te alarmeren (A) via 112. Voorts worden de deelnemers geïnstrueerd de verdachte situatie en de verdachte personen te beschrijven en deze informatie te delen via de WhatsApp-groep (A). Na circa 10 minuten worden de WhatsAppberichten door de coördinator van de WhatsApp-groep doorgestuurd naar de politie, en zodoende geregistreerd (R). Dit proces blijft in gang totdat er geen verdachte gebeurtenissen meer worden waargenomen.

  Facebook

  Gelijktijdig met de activatie van de WhatsApp-groep wordt er ook een gesloten Facebook-groep geïntroduceerd die gelinkt is aan de WhatsApp-groep. Deze Facebook-groep wordt ook beschouwd als onderdeel van het WhatsApp-project. Behalve voor het plaatsen van berichten en eventuele foto’s van verdachte situaties of personen vanuit de berichtgeving in de WhatsApp-groep, wordt de Facebookpagina ook gebruikt voor het delen van informatie over preventieve maatregelen die bewoners kunnen nemen om de kans op een inbraak te verkleinen. De Facebookpagina wordt beheerd door bewoners.

 • Zie ook

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.